หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1aสมาคมสถาบันการเงิน


ออมสินเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 4/2565

       นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐเป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมการประชุม ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

 

 Click Donate Support Web

 

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!