หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

7225 TNITY Wisit


‘TNITY’ ออกหุ้นกู้ 3 ชุด ไม่เกิน 700 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50-3.80 ต่อปี นำเงินขยายธุรกิจ

         บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY)” เตรียมเปิดจองซื้อหุ้นกู้ TNITY” 3 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 700 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 - 3.80 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เตรียมนำเงินขยายธุรกิจ เปิดจองซื้อ 6-8, 14-15 และ18 ..นี้ 

          ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (TNITY) เปิดเผยว่า เตรียมเปิดเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยหุ้นกู้ดังกล่าว มีจำนวน 3 ชุด เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่ารวมไม่เกิน 700 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

 

7225 หุ้นกู้ระยะสั้น TNITY 3 2565

 

          1. หุ้นกู้ระยะสั้น TNITY ครั้งที่ 3/2565 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 6 เดือน 15 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอน เปิดจองซื้อ 6-8 กรกฎาคม 2565

 

7225 หุ้นกู้ TNITY 4 2565 01

 

          2. หุ้นกู้ TNITY ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 1 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 1 ปี 28 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เปิดจองซื้อวันที่ 14-15 และ 18 กรกฎาคม 2565 

 

7225 หุ้นกู้ TNITY 4 2565 02

 

          3. หุ้นกู้ TNITY ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 2 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เปิดจองซื้อวันที่ 14-15 และ 18 กรกฎาคม 2565 

          ดร.วิศิษฐ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท และยังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม โดยคาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้ในการดำเนินการดังกล่าวภายในปี 2565 

          สำหรับ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ TNITY มีธุรกิจหลักคือการลงทุนในกิจการ (Holding Company) และให้กู้ยืมระยะสั้น โดยมีบริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นบริษัทหลัก ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://www.trinitythai.com หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-343-9541 

 

A7225

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!