หมวดหมู่: ข่าวสังคม

7222 ABMABM ร่วมงาน FTI Expo 2022 ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและประธานกรรมการบริหาร นางสาวพิมชญา ควรสถาพร (คนขวาสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช (คนกลาง) ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ ABM ในงาน FTI Expo 2022 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “Shaping Future Industries for Stronger Thailand” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

          โดย ABM ในฐานะผู้นำในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล ได้ร่วมออกบูธกิจกรรม นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงให้คำปรึกษาและคำแนะนำการใช้พลังงานชีวมวลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับอนาคตประเทศไทยที่มีแผนลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคอุตสาหกรรมของไทย ให้ก้าวเข้าสู่ Net Zero ตามข้อตกลงที่ไทยได้ให้คำมั่นไว้กับประชาคมโลกไว้ และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างยั่งยืนของประเทศ

 

A7222

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!