หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม

1a 1Pรักษ์โลก


กรมโรงงานฯ กระตุ้นเยาวชน รักษ์โลก ผ่านกิจกรรมศิลปะ ย้ำ!!! ต้องช่วยกันปกป้องชั้นบรรยากาศและสภาพภูมิอากาศโลก

      นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน และสภาพภูมิอากาศโลก เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (BCG) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ. ) จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate ในระดับประเทศ

     และระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนและสภาพภูมิอากาศโลก ปลุกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ให้คงอยู่ตลอดไป โดยภายหลังการปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงานรวม 605 ผลงาน

     การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด และออกแบบกราฟิก ในระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี และระดับบุคคลทั่วไป อายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งได้จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ลาน EDEN ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยผลงานที่ชนะเลิศในแต่ละระดับและประเภท กรอ. จะส่งเข้าแข่งขันต่อไปในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จึงขอเชิญร่วมโหวตให้กับผลงานจากตัวแทนของประเทศไทย ได้ที่ www.ozone2climate.org  ตั้งแต่ 6 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565

     นายวันชัย กล่าวต่อว่า กรอ. ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2566) ยังคงเดินหน้าโครงการ โดยได้ร่วมมือกับกรมศุลกากรในการป้องกันการลักลอบการนำเข้าสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการเสริมสร้างศักยภาพช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

      โดยการจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรม และจัดอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่าในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปใช้สารทดแทนที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ทำให้โลกร้อนต่ำในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโฟมแบบฉีดพ่น วงเงินกว่า 57 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปใช้สารทดแทนใหม่ ได้แก่ สารไฮโดรฟลูออโรโอเลฟิน (HFOs)

    “สำหรับ การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จแล้ว ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมตู้เย็น ตู้แช่ เชิงพาณิชย์ ในโครงการสาธิตในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากการใช้สารทำความเย็น HFC-134a เป็นสาร R-290 หรือ สาร R-600a ซึ่งเป็นสารที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าที่ทำให้โลกร้อนต่ำ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 7,444.58 ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และสามารถผลิตตู้เย็น ตู้แช่ เชิงพาณิชย์ ที่ใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งออกไปแข่งขันกับตลาดโลกได้” อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าวปิดท้าย

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!