หมวดหมู่: ข่าวสังคม

EDF Foundation gets support from school students

มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิผู้มีเมตตามอบทุน 1,320,000 บาท ให้นิสิตนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน

       มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (แถวนั่ง 3 – ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) และมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศญี่ปุ่น) (Shinnyo-en Japan) ในโอกาสมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนดีแต่ยากจนประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 23 ทุน รวมเป็นเงินทุนการศึกษา 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาท) นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมสำเร็จการศึกษาให้กับบัณฑิตระดับปริญญาตรีจำนวน 20 คน เยี่ยมบ้านนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุน รวมถึงร่วมกันปลูกป่าชายเลนที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมอีกด้วย

       หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมพัฒนาสังคมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 คลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมล public@edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากว่า 30 ปี รวมถึงร่วมทำโครงการซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กรต่างๆ จนได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

aom389

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!