หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaa Kสมเด็จ สุสมบูรณ์

DITP จัดสัมมนา 'ยกระดับการค้านครสวรรค์สู่การค้าระหว่างประเทศ' เจาะลึกรายพื้นที่ต่อยอดธุรกิจดั้งเดิมกระตุ้นเกษตรแปรรูป สินค้าของฝาก

      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้า ยุคใหม่ (NEA) จัดโครงการสัมมนา 'ยกระดับการค้านครสวรรค์สู่ประตูการค้าระหว่างประเทศ' เชิญชวนเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันพัฒนาธุรกิจดั้งเดิม อาทิ สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าของฝาก สู่การต่อยอดของจังหวัดให้มีศักยภาพเพื่อการส่งออก คาดจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ ยกระดับการค้าให้มีคุณภาพเทียบเท่าเวทีระดับโลก

       นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “นโยบายและภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเร่งผลักดันผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ เกษตรกร วิสาหกิจชุมขน รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ที่มีความต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการค้าระหว่างประเทศ เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในการยกระดับสินค้าและบริการของตนให้สามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงมีความสอดคล้องกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเกษตรกร กระตุ้นการบริโภคสินค้าสำคัญของพื้นที่และสินค้าของฝากเพื่อการท่องเที่ยว

      นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กล่าวว่า “สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มีกำหนดจัดโครงการสัมมนา “ยกระดับการค้านครสวรรค์สู่ประตูการค้าระหว่างประเทศ” เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาสินค้าของตนเอง รวมไปถึงการได้รับความรู้เรื่องการค้าระหว่างประเทศ

     และเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ พร้อมยกระดับทางการค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงด้านการพัฒนาธุรกิจดั้งเดิมในแต่ละพื้นที่ สินค้าและธุรกิจบริการ อาทิ สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าของฝาก สู่การต่อยอดของจังหวัดให้มีศักยภาพเพื่อการส่งออก คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ ยกระดับทางการค้าให้มีคุณภาพเทียบเท่าเวทีสากล ตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคของตลาดโลก”

      โครงการดังกล่าวประกอบด้วย วันแรกมีการจัดเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาสินค้าต่อยอดธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ” โดย นายคมน์ชัยทัศน์ จิตสุทธิภากร เจ้าของแบรนด์กระทะเหล็กหล่อ Konig นายขจรรัฐ สุระโครต (ลูกชายคุณลุงบุญมี) ชาวนาผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่งออกได้สำเร็จและเป็นวิทยากรในเว็บไซต์ E-academy และนายพัชรพล สุทธิธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเรียล พลัส จำกัด นอกจากนั้นในช่วงบ่ายมีการจัดสัมมนาดังหัวข้อต่อไปนี้ “การจดสิทธิบัตร และความสำคัญของการจดสิทธิบัตร” โดย นางอุษณี ศิริเรือง อดีตผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตรการออกแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และหัวข้อ “การตลาดเพื่อการส่งออก” โดย นายพรชัย พัวพัฒนขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Fruit Organic Co.,Ltd.

    นอกจากนั้น ยังได้มีการจัดสัมมนาเป็นวันที่สอง ดังหัวข้อต่อไปนี้ “การออกแบบผลิตภัณฑ์” โดย นายจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการด้านการตลาดวิจัยและพัฒนา บริษัท อุตสาหกรรม ดีสวัสดิ์ จำกัด หัวข้อ“การบริหารจัดการการขนส่ง” โดย นายสถาพร พงษ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง Consultant และ อดีตผู้อำนวยการท่าเรือ ไทยชูการ์เทอร์มิเนอล จำกัด มหาชน และหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นในการขายสินค้าออนไลน์” โดย นางสาวอริศรา คุณาธิโรจน์ ตำแหน่ง Assistant managing Country Director บริษัท Logwin Thailand โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ (ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

   หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://nea.ditp.go.th/activity/10936 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 091-734-4125 และ 02-507-8128

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!