หมวดหมู่: CSR

08406 บวหลวง 

นศ.ฝึกงาน บล.บัวหลวง จัดกิจกรรม ‘ปลูกรักษ์ปักเลน ณ ต.คลองโคน’

เนื่องด้วยในทุกๆ ปี บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จะมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาเรียนรู้และฝึกงานกับทีมผู้เชี่ยวชาญในบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ซึ่งนอกจากเยาวชนกลุ่มนี้จะได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่ทางบริษัทมอบให้แล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายปลูกฝังการมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสาช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ด้วยความเต็มใจ

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง เล่าว่า ทุกๆ ปี บริษัทเราจะรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานประมาณปีละ 20-30 คน ซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราจะปลูกฝังให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและฝึกการทำกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้นนักศึกษาที่มาฝึกงานที่นี่จะต้องช่วยกัน คิดค้นและจัดทำกิจกรรมซีอาร์เอสร่วมกับพี่พนักงานหลักทรัพย์บัวหลวง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม

ในปีนี้ น้องนักศึกษาได้ช่วยกันออกความคิดจัดกิจกรรม และจัดหาทุนโดยการจำหน่ายคูปองชิงโชค และออกแบบเสื้อยืดการกุศล เพื่อระดมทุนมาจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ปลูกรักษ์ปักเลน ณ ต.คลองโคน” ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ปลูกต้นแสม และต้นโกงกาง จำนวน 1,000 ต้น เพื่อฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนในพื้นที่ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม หลังถูกบุกรุกทำลายอย่างหนัก 

นางสาวณฤทัย จองหยิน นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าถึงเหตุผลของการจัดกิจกรรมนี้ว่า “ในอดีตพื้นที่ป่าชายเลนบ้านคลองโคนเคยถูกบุกรุกทำลายเพื่อทำนากุ้ง และทำประโยชน์อื่นๆ ทำให้ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ลดลงเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หนูอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยคืนความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนแห่งนี้อีกครั้งนึง”

นอกจากนี้ น้องๆ นักศึกษา ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเด็กๆ ในโรงเรียนบริเวณชุมชนที่ทำกิจกรรม จึงได้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลที่โรงเรียนวัดคลองโคน และจากการพูดคุย สอบถามทางคุณครู จึงทราบว่าโรงเรียนดังกล่าวเปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2467 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 54 คน แต่งบประมาณอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ทีมนักศึกษาฝึกงานจึงได้กลับมาประสานงานกับทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง เพื่อนำเครื่องอุปโภค-บริโภคอุปกรณ์ รวมถึงคอมพิวเตอร์ไปมอบให้ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยพี่ๆ พนักงานบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงต่างก็ใจดี  ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนและบริจาคเมล็ดพันธ์พืชผักสวนครัว เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการอาหารมื้อเช้าให้แก่เด็กๆ ของโรงเรียนดังกล่าว

นางสาวศุภลักษณ์ สุขศิลา นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เล่าความรู้สึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกรักษ์ ปักเลน” ให้ฟังว่า “รู้สึกดีใจ และขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมาก ที่มอบโอกาสให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมดีๆ อย่างนี้ การมาฝึกงานที่นี่ได้รับอะไรกลับไปมากกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะการทำงาน หรือประสบการณ์การดีดีที่ไม่มีสอนในรั้วมหาวิทยาลัย ที่นี่ทำให้หนูได้พบเพื่อนใหม่ พี่ๆ น้องๆ ที่คอยดูแลช่วยเหลือกัน ขอขอบคุณบ้านหลักทรัพย์บัวหลวงนี้จริงๆ ค่ะ”

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโต แต่ยังมุ่งมั่นที่จะคิดค้น ริเริ่ม และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งที่สร้างสรรค์และส่งมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดไป

 

AO08406

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!