หมวดหมู่: พาณิชย์

01 CFABAFSRวิชัย โภชนกิจ

พาณิชย์ ส่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มสินค้าพื้นที่น้ำท่วม ยันไม่พบปัญหาขาดแคลนหรือกักตุน

     พาณิชย์"ยันสถานการณ์ราคาสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมยังเป็นปกติ ไม่พบปัญหาการขาดแคลน หรือกักตุน หลังส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเข้ม และยังได้รับอานิสงค์จากสิ่งของบริจาค ทำให้สินค้าจำเป็นไม่ขาดแคลน เตรียมจัดธงฟ้านำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพและฟื้นฟูบ้านเรือนไปจำหน่ายหลังน้ำลด

      นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากพาณิชย์จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือว่าราคาสินค้าอยู่ในภาวะปกติ และไม่พบการร้องเรียน หรือมีการแอบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการยังชีพ ซึ่งเป็นผลมาจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ และในพื้นที่ที่ประสบภัย ก็มีองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิต่างๆ ได้ส่งของบริจาคลงไปเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่มีปัญหาการขาดแคลนของสินค้าที่จำเป็น

        "สิ่งของที่ภาครัฐและภาคเอกชนนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ส่วนใหญ่เป็นข้าวสาร อาหารแห้ง สบู่ ยาสีฟัน และของใช้จำเป็นอื่นๆ หากพ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ก็ไม่มีใครซื้อ เพราะสินค้ามีเพียงพอ แต่กรมฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด"

       นายวิชัย กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ราคาสินค้าทั่วไป พบว่า ในหลายพื้นที่ การขนส่งสินค้ายังสามารถเชื่อมโยงได้ ทำให้สินค้าภาพรวมมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ยกเว้นบางพื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล แต่ก็ได้ทำการเชื่อมโยงนำสินค้าจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปแล้ว ส่วนสถานการณ์ราคาผักสด ราคาปรับขึ้นลงตามกลไกตลาด หากได้รับผลกระทบจากฝนตกชุกหรือภัยแล้ง ก็จะขาดแคลน ราคาก็จะปรับเพิ่มขึ้น หากผลผลิตออกมาจำนวนมาก ราคาก็ถูกลง

     อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์น้ำท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติ กรมฯ จะจัดตลาดนัดธงฟ้า นำสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาด 20-40% เข้าไปจำหน่ายในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูบ้านเรือน รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!