หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TMILLแววตา2TMILL โชว์ผลงานปี 63 กวาดกำไร 105.52 ลบ.

พร้อมปันผลหุ้นละ 0.12 .

          TMILL โชว์ผลงานปี 63 กวาดกำไร 105.52 ลบ. เติบโตเพิ่มขึ้น 4.2% เทียบกับปีก่อน ตามรายได้จากการจําหน่ายรําข้าวสาลีเพิ่มขึ้น-อัตรากําไรขั้นต้นสูงขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากต้นทุนเฉลี่ยของข้าวสาลีที่ใช้ในปี 2563 นี้ถูกกว่าปี 2562 เหตุปัจจัยด้านราคาข้าวที่มีการทําสัญญาซื้อตั้งแต่กลางปีก่อน-รับอานิสงส์บาทแข็ง พร้อมปันผลหุ้นละ 0.12 .

          นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เปิดเผยว่า ผลประกอบการปี 2563 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 105.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.24 ล้านบาท คิดเป็น 4.2% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีผลกําไรสุทธิ 101.28 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการใช้อัตรากําลังการผลิตเฉลี่ยในปี 2563 อยู่ที่ 75.39% เพิ่มขึ้น 1.87% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาด COVID-19 ไม่มากนัก

          ด้านรายได้จากการจําหน่ายในปี 2563 ลดลง 0.8% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยที่รายได้จากการจําหน่ายแป้งสาลีลดลง 1.0% ส่วนรายได้จากการจําหน่ายรําข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 0.2% ทั้งนี้ ถึงแม้ปริมาณการจําหน่ายแป้งสาลีและรําข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 3.5% และ 7.2% แต่ราคาจําหน่ายแป้งสาลีและรําข้าวสาลีเฉลี่ยลดลง 4.5% และ 5.2% เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาตลาดมีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น ประกอบกับลูกค้าต่อรองราคาโดยอ้างอิงราคาตลาดข้าวสาลีโลกที่ลดลงและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงทําให้มีการปรับลดราคาจําหน่ายแป้งสาลีลง

          ทั้งนี้บริษัทฯ มีอัตราต้นทุนขายในปี 2563 ลดลงและอัตรากําไรขั้นต้นสูงขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากต้นทุนเฉลี่ยของข้าวสาลีที่ใช้ในปี 2563 นี้ถูกกว่าปี 2562 เนื่องจากปัจจัยด้านราคาข้าวที่มีการทําสัญญาซื้อตั้งแต่กลางปีก่อน ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าในช่วงปลายปีก่อน ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2563 ลดลง 0.63 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากค่าขนส่งสินค้าที่ลดลงตามราคาน้ํามัน

          นอกจากนี้รายได้อื่นในปี 2563 มีเพิ่มรายการกําไร(ขาดทุน)จากสัญญาอนุพันธ์ ซึ่งเป็นการรับรู้กําไร(ขาดทุน) จากการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้ โดยรายการดังกล่าวจะถูกกลับออกในไตรมาสที่มีการใช้สัญญานั้นแล้ว พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงิน 47,839,687.32 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมายวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

          ขณะที่ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 9/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงิน 31,893,124.88 บาทรวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 คร้ัง ประจำปี 2563 เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 79,732,812.20 บาท

 

A3121

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!