หมวดหมู่: บลจ.

KTAM ข่าวดีต่อเนื่อง...ประกาศจ่ายปันผล 3 กองทุนKTAMชวินดา11

          นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทยังมีข่าวดีให้นักลงทุนต่อเนื่องด้วยมติจ่ายเงินปันผลอีก 3 กองทุน โดยทั้ง 3 กองทุนนี้มีกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 2 มีนาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในวันที่ 11 มีนาคม 2564 นี้ ประกอบด้วย

          1. กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KT-PROPERTY) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน 2563 – 31 สิงหาคม 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2564 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.30 บาท ต่อหน่วย

          2. กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (KT-INDIA-D) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2564 จ่ายเงินปันผลในอัตรา  0.65  บาท ต่อหน่วย

          3. กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ (KT-JAPAN-D) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มกราคม 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2564 จ่ายเงินปันผลในอัตรา  0.65  บาท ต่อหน่วย  

          ทั้งนี้ท่านสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลได้ที่ www.ktam.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี

          ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 

A2869

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!