หมวดหมู่: กลต.

SET 2

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลประจำวันที่ 25 ก.พ. 2564

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 17 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) นาย องอาจ กิตติคุณชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/02/2564 300,000 5.12 ซื้อ Link
ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL) นาง สิราณี โกมินทรชาติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/02/2564 2,500 3.00 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล .(PROSPECT) นางสาว รัชนี มหัตเดชกุล ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 23/02/2564 10,000 8.80 ซื้อ Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) พลเรือเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/02/2564 200,000 7.60 ขาย Link
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) นาย สมศักดิ์ โตมรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/02/2564 20,000 7.30 ซื้อ Link
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW) นาย ฮิโรคาซึ ซูรูฮารา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/02/2564 100 32.50 ซื้อ Link
ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNP) นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/02/2564 10,000 4.22 ขาย Link
ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNP) นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/02/2564 20,000 4.42 ขาย Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางบุษกร พานิช) หุ้นสามัญ 24/02/2564 49,900 6.85 ขาย Link
เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(META) นาย ชนน วังตาล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/02/2564 14,000,000 0.37 ขาย Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/02/2564 100,000 17.97 ซื้อ Link
อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(INGRS) นาย ณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/02/2564 100,000 0.50 ซื้อ Link
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวันเพ็ญ ธีรวชิรกุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 23/02/2564 3,400 10.70 ขาย Link
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นาย กัง ซู่ หลิว ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/02/2564 500,000
Revoked by Reporter
1.90 ขาย Link
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นาย วีระชัย วงษ์เจริญสิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/02/2564 270,000 1.53 ซื้อ Link
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นาย ศิริพงษ์ ลือวงศ์วัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/02/2564 50,000 1.90 ขาย Link
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นาย เหว่ย-ไค หวัง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/02/2564 2,000,000 1.81 ขาย Link

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!