หมวดหมู่: ข่าวสังคม

PTเปดตวโครงการ

เปิดตัว  ‘โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร’

       กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัว ‘โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร’ ( ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ) เป็นงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism ) และการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารไทยจากระดับชุมชน สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือก 30 ชุมชน จาก 5 ภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ โดยมี ดร.ปัญญา หาญลำยวน รองปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ( ที่ 5 จากซ้าย ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ที่ 7 จากซ้าย) เชฟจากัวร์ นายธีรวีร์ ดิษยไชยพงษ์ ( ที่ 3 จากซ้าย ) และ นายวัชรรินทร์ แสวงการ ตัวแทนจากชุมชนท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร ( ที่ 2 จากซ้าย ) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการจัดโครงการฯ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อเร็วๆนี้

aom600

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!