หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

SPIวรยศSPI ติดอันดับหุ้นยั่งยืน (THSI)

พร้อมคว้าคะแนน CGR ระดับดีเลิศประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

          บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ “SPI” ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็น 1 ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 อีกทั้งยังได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาวดีเลิศ” (Excellent) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)) ประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

          คุณวรยศ ทองตัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กร ของบริษัทฯ เปิดเผยว่าการที่ SPI ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน THSI และยังได้รับการประเมิน CGR ประจำปี 2563 ให้อยู่ในระดับดีเลิศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 นั้น ถือเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เน้นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักปรัชญาของเครือสหพัฒน์ที่ให้ความสำคัญกับการสร้าง คนดี สินค้าดี สังคมดี พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบและทันท่วงที ซึ่งรางวัลที่ได้รับทั้ง 2 รางวัลถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคน

 

A11711

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!