หมวดหมู่: ข่าวสังคม

5633 JAS Vasu


JAS ASSET ร่วมทุน Vasu Pain Management โดย นายแพทย์ วสุ กาญจนหัตถกิจ

เปิดตัว ‘Pain Management Center’ และ ‘MRI Center’ ภายใต้บริษัทร่วมทุน ‘J Vasu Pain Management’ ภายในโครงการ ‘SENERA Senior Wellness’ เพื่อตอบโจทย์การบริการทางการแพทย์ อย่างครบวงจร

          บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Vasu Pain Management Center โดย นายแพทย์ วสุ กาญจนหัตถกิจ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินการจัดตั้ง “J Vasu Pain Management” สหคลินิกในการให้บริการด้านกระดูก และข้อ การกายภาพบำบัด การลดอาการปวด ให้บริการเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) โดยตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ SENERA SENIOR WELLNESS ถนนคู้บอน เพื่อตอบโจทย์การให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ในด้านการตรวจวินิจฉัย และการให้การรักษา โดย นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และ นายแพทย์ วสุ กาญจนหัตถกิจ ผู้บริหาร Vasu Pain Management Center ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ท่ามกลางสักขีพยาน Vasu Pain Management clinic กรุงเทพมหานคร

          ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดเรื้อรัง อาทิ อาการปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ โดย Vasu Pain Management Center เป็นสหคลินิกประเภทระงับปวด เน้นให้การรักษาทางการแพทย์เพื่อลดอาการปวดชนิดต่างๆ รวมการฟื้นฟูร่างกายด้วยทีมสหวิชาชีพ ด้วยการวินิจฉัยทางการแพทย์ และเครื่องมือวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ทำให้มีความแม่นยำในการประเมิน และวินิจฉัยคนไข้ ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงการผ่าตัด ซึ่งตอบโจทย์การดูแลด้านสุขภาพ สำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ

 

A5633

 Click Donate Support Web 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!