หมวดหมู่: ข่าวสังคม

5623 BAAC


คณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัยและพัฒนา ..เยี่ยมชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

          นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ​(...) และประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัย พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง นายสุนทร ตาละลักษณ์ นายวิจารย์ สิมาฉายา กรรมการ ... และอนุกรรมการฯ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ... นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ... และนางภาวนา เจริญชัยมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการ ... ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานเกษตรกร สวนทุเรียนบัวแก้ว อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อติดตามผลการนำนวัตกรรมเกษตรไปใช้ในเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 

 

A5623

 Click Donate Support Web 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!