หมวดหมู่: พาณิชย์

1AA1GITรับลูก


GIT รับลูก'สินิตย์' เปิดเวทีประชุมนานาชาติ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านอัญมณี-เครื่องประดับ

      สินิตย์”สั่งการ GIT เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานด้านอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เปิดเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ ช่วงการจัดงานพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี “สุเมธ”รับลูก ดึงผู้คร่ำหวอดในวงการมาร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความรู้การตรวจสอบ ออกแบบ การตลาด พลอยสี พร้อมจัดประกวดพลอยสวยโชว์ภาพลักษณ์สินค้าคุณภาพของไทย

       นายสุนิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายแก่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เพื่อสร้างความแข็ง และตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยให้ใช้โอกาสช่วงการจัดงานแสดงสินค้าพลอยและเครื่องประดับนานาชาติจันทบุรี 2021 (International Chanthaburi Gems and jewelry Festival 2021–2022) ระหว่างวันที่ 3–7 ก.พ.2565 จัดเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการอัญมณีและเครื่อประดับนานาชาติ และสร้างมาตรฐานด้านการตรวจสอบของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

 QIC 720x100

     นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT กล่าวว่า ได้เตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 7 หรือ The 7th International Gem & Jewelry Conference” (GIT 2021) ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.2565 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ภายใต้แนวคิด “Towards the Sustainable Gem Industry” ซึ่งจะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งด้านการตรวจสอบ การออกแบบ และการตลาดรวมถึงวิเคราะห์ทิศทางอุตสาหกรรมอัญมณีโลกที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างไทย และ ต่างชาติ

        โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจมากมาย เช่น เทรนด์ของอุตสาหกรรรมอัญมณีและเครื่องประดับในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การศึกษาระบบสำแดงและการติดตามแหล่งที่มาของพลอยสีโดยใช้เทคโนโลยี Block chain ที่ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโลกที่จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลก ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกกว่า 150 ราย ได้ตอบรับเข้าร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 sme 720x100

        นอกจากนี้ GIT ยังได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การจัดงานประชุมวิชาการด้านพลอยสี หรือ Corundum Symposium ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการที่เน้นความสำคัญกับอัญมณีประเภทคอรันดัม ได้แก่ ทับทิม ไพลิน บุษราคัม และ แซฟไฟร์สีต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยจัดว่าเป็นผู้ส่งออกหลักของอัญมณีกลุ่มนี้ รวมทั้งจัดประกวดพลอยสวย หรือ The GIT’s Enchanting Ruby & Sapphire Awards ซึ่งเป็นพลอยในตระกูลของคอรันดัม เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าอัญมณีคุณภาพของประเทศไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก

       ทั้งนี้ การจัดงาน GIT 2021 จัดอยู่ในช่วงเดียวกับการจัดงานแสดงสินค้าพลอยและเครื่องประดับนานาชาติจันทบุรี 2021 ระหว่างวันที่ 3–7 ก.พ.2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และบริเวณตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ ซึ่งภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น การออกร้านจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับกว่า 300 คูหา และ บริการ GIT Mobile Lab เพื่อให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอัญมณี โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 634 4999 ต่อ 452–455

TU720x100

 

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100

BANPU 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!