หมวดหมู่: กรมสรรพากร

1aaGRD10

สรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลประกันสังคม เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน....

ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม  กรมสรรพากรลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานประกันสังคม บูรณาการจัดการภาครัฐ (Big data) เชื่อมโยงข้อมูลชำระเงินสมทบประกันสังคม นายจ้าง ผู้ประกันตน โดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี

        นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคมมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการบูรณาการบริการภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานให้สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ความร่วมมือครั้งนี้เป็นไปภายใต้กลยุทธ์ D2RIVE (Digital Transformation, Data Analytics, Revenue Collection, Innovation, Values, และ Efficiency) ของกรมสรรพากร โดยในด้านการเชื่อมโยงข้อมูลการประกันสังคมครั้งนี้เป็นไปตามแนวทาง Digital Transformation ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานและการให้บริการ เพื่อส่งมอบความสะดวกสูงสุด และส่งเสริมนวัตกรรมการทำงานที่ยกระดับการให้บริการที่ ‘ตรงใจ’ของผู้เสียภาษีและประชาชน ซึ่งผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมตั้งแต่ปีภาษี 2562 จะไม่ต้องเก็บเอกสารและขอเอกสารการประกันตนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้  บุคคลธรรมดา อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนประกันสังคมได้ง่ายๆ ผ่านระบบ My Tax Account  ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ตลอดจนผู้ประกอบการไม่ต้องนำส่งเอกสารให้กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม ลดการใช้กระดาษ  โดยกรมสรรพากรมั่นใจว่า การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมสรรพากร กับสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand อย่างเต็มศักยภาพได้ต่อไป”

       หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center)  โทร. 1161

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!