หมวดหมู่: การเมือง

1aaa วีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล

พาณิชย์ เตรียมจัดงาน'ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม'ลดราคาสินค้าทั้งประเทศกลางส.ค.นี้

     พาณิชย์ จับมือผู้ผลิต ร้านค้าส่งค้าปลีก เตรียมจัดกิจกรรม 'ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม'ครั้งที่ 15 ลดราคาสินค้าพร้อมกันทั้งประเทศสูงสุด 50% ระหว่างวันที่ 12-31 ส.ค.นี้ ร่วมฉลอง 100 ปีกระทรวงพาณิชย์ และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน

     นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมร่วมกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ชมรมทายาทห้างค้าปลีก-ค้าส่งแห่งประเทศไทย (YTS) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ บริษัทผู้ผลิตสินค้า และห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นรายใหญ่ของประเทศ โดยได้ร่วมวางแนวทางการจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ครั้งที่ 15 เพื่อลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ ช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

        ทั้งนี้ ผลการหารือในเบื้องต้น ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าส่งค้าปลีก พร้อมให้ความร่วมมือในการปรับลดราคาสินค้า โดยกำหนดจัดในวันที่ 12-31 ส.ค.2563 ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยจะลดราคาสูงสุดกว่า 50% ซึ่งถือเป็นการจัดงานที่พิเศษกว่าทุกปี เพราะปีนี้เป็นวาระครบรอบ 100 ปีกระทรวงพาณิชย์ด้วย

        ขณะเดียวกัน การจัดกิจกรรมในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งมีร้านในเครือข่ายกว่า 20,000 แห่ง พร้อมที่จะเข้าร่วมมหกรรมลดราคาสินค้าในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้สินค้าคุณภาพดี ราคาถูก กระจายไปถึงมือประชาชนในพื้นที่ระดับตำบลและหมู่บ้าน สามารถลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตอกย้ำภาพลักษณ์ร้านค้าส่งค้าปลีกที่ยืนหยัดอยู่คู่ชุมชน

                “กระทรวงพาณิชย์มุ่งหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้ จะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและผู้ที่มีรายได้น้อย อีกทั้งยังช่วยเหลือร้านค้าโชวห่วยขนาดเล็กทั่วประเทศ ให้ยืนหยัดทำธุรกิจได้และเป็นพระเอกของชุมชน และมีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”นายวีรศักดิ์กล่าว

พาณิชย์ ชวนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ถอดรหัส วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกลยุทธ์เชิงรุกในยุค New Normal

        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics Management & e-Logistics) หวังเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้านการบริหารกลยุทธ์เชิงรุกในยุค New Normal ค้นหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุด

           นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า โควิด-19 ทำให้หลายธุรกิจปรับโมเดลธุรกิจจาก Offline สู่ Online มากขึ้น รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจเน้นรองรับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เอสเอ็มอีหลายรายเริ่มมีการปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด นับเป็นโอกาสและความท้าทายของทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย และธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการเตรียมความพร้อมรับมือ ทั้งในเรื่องปริมาณการจัดส่งสินค้าจากระบบออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในด้านการรับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสินค้าจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการจัดการและวางแผนการจัดส่งสินค้าที่ดี เพื่อให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างคล่องตัว

           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์" (Logistics Management & e-Logistics) เพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ (22-23 ก.ค. 2563) จังหวัดชลบุรี (6-7 ส.ค.63) และจังหวัดสมุทรปราการ (25-26 ส.ค.63) สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับการความรู้เกี่ยวกับการสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ในยุค New Normal การพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในยุค New Normal ด้วยโปรแกรมประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ (Microsoft Power BI) เป็นต้น

          เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความรู้และเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการปรับใช้กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการด้วยระบบ e-Logistics ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาคธุรกิจของไทย กล่าวคือ โลจิสติกส์ถือเป็นกุญแจสำคัญในระบบเศรษฐกิจ โลจิสติกส์เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กับภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลกำไร ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

          ซึ่งปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 27,889 ราย ซึ่งมีนิติบุคคลคงอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดที่จะดำเนินการจัดงานสัมมนาฯ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ มีจำนวน 220 ราย ชลบุรีมีจำนวน 2,546 ราย และสมุทรปราการมีจำนวน 2,653ราย กรมจึงดำเนินการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการฯขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมและทั่วถึง ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อธิบดีกล่าวสรุป

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1570 หรือส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5955 อีเมล logisticsdbd@gmail.com และ www.dbd.go.th

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!