หมวดหมู่: SME

1ATQA


นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม บูธ บสย. แสดงผลงาน'ค้ำประกันสินเชื่อ'ในงาน Better Thailand  Open Dialogue’ถามมา ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม

       พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ประธานในงานเสวนา Better Thailand  Open Dialogue ‘ถามมา ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม’ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ บสย. ที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน’ค้ำประกันสินเชื่อ’ 30 ปีกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน ภายใต้แนวคิด TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ เป็นที่หนึ่งในใจ SMEs 

      โดย มีนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ยังได้ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ บสย.  ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

        นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธออมสินในงานเสวนา “Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”

       พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในงานเสวนา Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม’ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการธนาคารออมสิน โดยมี นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ ซึ่งธนาคารออมสินได้จัดแสดงนิทรรศการและผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็นธนาคารเพื่อสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และผู้มีรายได้น้อย ผ่านมาตรการต่างๆ กว่า 41 โครงการ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 12.9 ล้านราย

       อาทิ โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ที่ให้ประชาชนมีทักษะความรู้ มีเงินทุนหมุนเวียน และธุรกิจเดินหน้าต่อได้ ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยภายใต้วิกฤตการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!