หมวดหมู่: ประกัน

5654 BLA Shone


กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2565 โชว์เบี้ยประกันภัยรับปีแรก

เติบโตทุกช่องทาง เพิ่มขึ้น 5% ยืนหยัดผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและความมั่นคงทางการเงิน

          ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกจำนวน 1,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีเบี้ยรับปีแรกเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกช่องทาง จากเบี้ยประกันภัยรับ MRTA ที่เพิ่มขึ้นในช่องทางธนาคาร และการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับปีแรกในช่องทางออนไลน์เป็นหลัก สำหรับเบี้ยรับประกันภัยรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 9,071 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยในช่องทางธนาคารในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 นี้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากไตรมาสที่แล้ว

          นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 346,640 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 ที่ร้อยละ 0.1 โดยสินทรัพย์ลงทุนมีสัดส่วนร้อยละ 95 ของสินทรัพย์รวม ในไตรมาสนี้บริษัทมีกำไรสุทธิ 801 ล้านบาท ทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR สิ้นไตรมาส 1 ปี 2565 ที่ระดับร้อยละ 329 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล ที่ส่งผลให้มูลค่าเงินกองทุนของกิจการเพิ่มขึ้น

          บริษัทได้กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจใน 3 ปี คือ ปี 2565-2567 ในการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่าน 5 มิติหลัก ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ ที่เน้นการให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ มิติด้านความมั่งคั่ง ที่เน้นตอบความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะแบบประกันประเภทสะสมทรัพย์และประกันควบการลงทุน มิติด้านดิจิทัลที่รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต ด้านช่องทางการขาย ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของช่องทางและเน้นการขยายช่องทางเพื่อให้ครอบคลุมโอกาสทางการตลาด และมิติด้านความรับผิดต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

 

QIC 720x100

EXIM One 720x90 C J

 

          ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 นี้ บริษัททำการตลาดในช่องทางจำหน่ายแต่ละช่องทาง โดยในช่องทางธนาคาร บริษัททำการตลาดผ่านแบบประกันสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ ซิมเพิล (Gain1st Simple) ในส่วนของช่องตัวแทนจำหน่าย บริษัทได้เปิดตัวแบบประกันสุขภาพใหม่ แวลู เฮลธ์ (Value Health) แผนความคุ้มครองด้านสุขภาพแบบเหมาจ่าย เพื่อความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ และได้เปิดตัวแบบประกัน แวลู เฮลธ์ คิดส์ (Value Health Kids) สำหรับเด็กด้วย

          บริษัทยังได้เสริมบริการด้านสุขภาพเพื่อครอบคลุมความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้ทำประกันสุขภาพ ผ่านบริการเสริมด้านสุขภาพภายใต้โครงการ BLA Every Care ของกรุงเทพประกันชีวิตให้แข็งแกร่งครบวงจร รองรับความต้องการและดูแลลูกค้าได้อย่างเต็มศักยภาพ และในช่วงสถานการณ์โควิดรุนแรง กรุงเทพประกันชีวิตได้เปิดโครงการ Care@Home เพื่อให้บริการลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคน พร้อมบริการติดตามอาการจากทีมแพทย์และพยาบาลจากศูนย์บริการทางการแพทย์กรุงเทพประกันชีวิตพร้อมช่วยเหลือหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม รวมทั้งการจัดส่งชุดกักตัวอุ่นใจ และสิทธิการรักษาทางไกล (Telemedicine) นอกเหนือจากความคุ้มครองในกรมธรรม์ที่ลูกค้ามีอยู่

          บริษัทได้มุ่งส่งเสริมการก้าวสู่สังคมไร้เงินสดและลดการใช้ทรัพยากรผ่านโครงการร่วมลดได้ลุ้น 70ปี กรุงเทพประกันชีวิตสำหรับลูกค้าที่ทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยแคมเปญ ร่วมลดได้ลุ้น จะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 รวมทั้งบริษัทยังคงให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ผ่านโครงการรับรองรายได้ผู้บริหารตัวแทนมืออาชีพ (Smart Leader) เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพทีมงานขายอย่างมั่นคงและยั่งยืน และร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ด้านแผนการลงทุนคู่ความคุ้มครองผ่านที่ปรึกษาการเงินของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงินให้ประชาชนทุกกลุ่ม

 

A5654

 Click Donate Support Web 

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!