หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

CHOWอนาวิล


CHOW พลิกกำไรกว่า 1.2 พันล้านกด D/E วูบ

ปรับโครงสร้างเพิ่มความแกร่งก่อนลุยธุรกิจเก่า/ใหม่เต็มตัว

          CHOW โชว์ผลงาน Q1/65 สุดหรู พลิกจากขาดทุน 65.17 ล้านบาท ในปีก่อนมาเป็นกำไรกว่า 1,200 บาท หลังรับรู้กำไรจากการขายโรงไฟฟ้าในญุ่ปุ่นกว่า 1,400 ล้านบาท ปลดหนี้ทิ้งทันทีกว่า 6,400 ล้านบาท กด D/E ลดวูบ หนุนพื้นฐานสุดแกร่ง สบช่องปรับโครงสร้างคืนอนาวิล จริธรรมกลับนั่งแท่น CEO ส่งสัญญาณ CHOW พร้อมขยายแนวรบทั้งธุรกิจใหม่และธุรกิจเก่าเต็มตัว สานปณิธานขับเคลื่อนธุรกิจในมือเติบโตอย่างยั่งยืน
          นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ และธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย เปิดเผยถึงทิศทางการขยายธุรกิจภายหลัง ผลประกอบการประจำงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 พลิกจากขาดทุน 65.17 ล้านบาทในปี 2564 มามีกำไรสุทธิ 1,205.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,270.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,950 ว่า ผลประกอบการที่พลิกกลับมาเป็นกำไรกว่า 1,200 บาท จากธุรกิจเหล็กเริ่มเปิดเดินสายการผลิตครั้งใหม่ และรับรู้กำไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 56.9 เมกะวัตต์ เป็นจำนวนเงินรวม 1,423.46 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ชำระคืนหนี้สินที่ใช้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าให้กับธนาคารเป็นจำนวนกว่า 6,401.74 ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนทุนของบริษัทฯ แข็งแกร่งมากขึ้น โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ลดลงอยู่ที่ระดับ 1.46 เท่า
         
การรับรู้รายได้และกำไรจากการขายโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ทำให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมาก สามารถขยายธุรกิจทั้งธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยหลังจากนี้ CHOW จะเริ่มบุกขยายธุรกิจอย่างเต็มตัว เพื่อเร่งขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ทั้งธุรกิจเหล็ก ธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างจากเดิมเพื่อต่อยอดทางธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเกื้อหนุนทางธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนั้น ยังมุ่งใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างโอกาสในการเติบโตของบุคลากรไปพร้อมกับองค์กรในระยะยาวนายอนาวิลกล่าว

 

AXA 720 x100

GC 720x100

 

          ทั้งนี้ ในการกระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันโดยอนุมัติให้นายนายอนาวิล จิรธรรมศิริ กลับเข้ามารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) และได้แต่งตั้ง นายปรมัตถ์ จุฬวนิช ให้รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี (CFO) นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติให้ลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดคริปโตเคอร์เรนซี่ (Cryptocurrency Mining) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ทางบริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมูลมาอย่างถี่ถ้วน และเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจการลงทุนที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต โดยกำหนดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องขุดคริปโตเคอร์เรนซี่ ซึ่งจะเริ่มทยอยลงทุนภายในไตร มาสที่ 2 ปี 2565 และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่นี้อย่างต่อ

          “CHOW มองว่าธุรกิจเหมืองขุดคริปโตเคอร์เรนซี่ (Cryptocurrency Mining) เป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเข้ามาเพิ่มรายได้ และสนับหนุนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้และทิศทางการเติบโตของธุรกิจมาแล้วอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งมีบุคลากรที่มีศักยภาพ สามารถรองรับธุรกิจใหม่นี้แล้วเป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นการเติบโตของธุรกิจนี้ได้อย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHOW กล่าว

 

A5637

 Click Donate Support Web 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

 

aia 720 x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!