หมวดหมู่: กลต.

 1aaa2Aสั่งพักการให้ความเห็น


ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีกรณีปฏิบัติงานบกพร่องและไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี KC

      สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีรายนางสาววรรญา พุทธเสถียร (นางสาววรรญา) สังกัดบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด จากการเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเป็นระยะเวลา 6 เดือน กรณีปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC) สำหรับงบการเงินงวดประจำปี 2558

      สืบเนื่องจากการที่ KC บันทึกหนี้สินตั๋วแลกเงินระยะสั้น (ตั๋ว B/E) ไว้ไม่ครบถ้วนในงบการเงินงวดประจำปี 2558  ก.ล.ต. จึงได้ตรวจทานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของ KC และพบว่ามีข้อบกพร่องในการตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกตั๋ว B/E ซึ่งทำให้นางสาววรรญาตรวจไม่พบการบันทึกตั๋ว B/E ที่ไม่ครบถ้วนในงบการเงินงวดดังกล่าว

     ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบนางสาววรรญา จากการเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

 

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

 

ais 720x100NHA720x100

 

เจนเนอราลี่

 

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!