หมวดหมู่: พลังงาน

1aaaMEAรับรางวัล

MEA รับรางวัลดีเด่นผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน จากการประกวด Thailand Energy Awards 2019

       นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น ผู้ส่งเสริมด้านพลังงานประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน จากการประกวด Thailand Energy Awards 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมีนายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นผู้รับมอบ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยี MEA EV Application พร้อมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และคณะ ซึ่งให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของ MEA ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

       รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA มีความตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถรองรับการใช้ชีวิตประจำวันได้ ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลักดันให้เกิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นเป็นที่แรกในการไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ จำนวน 12 สถานี การจัดงานวันวิชาการเพื่อแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่ทันสมัย การพัฒนา MEA EV Application ที่สามารถตรวจสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงทำการจองหัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ การส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไปเป็นวิทยากรบรรยายในเวทีต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสำคัญ เช่น โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (MEA Energy Saving Building) โครงการ Young MEA โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน โครงการล้างเครื่องปรับอากาศหน้าร้อน รวมทั้งการจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง จากผลงานดังกล่าวทำให้ MEA ได้เข้าร่วมการประกวด Thailand Energy Awards ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดย MEA ได้รับรางวัลดีเด่นผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงานจากการประกวด Thailand Energy Awards ทุกครั้ง ที่ได้มีการส่งเข้าร่วมประกวด ได้แก่ปี 2006 2015 และในครั้งนี้ ปี2019 ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่ MEA ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว

        รองผู้ว่าการ MEA กล่าวต่อไปว่า การรับรางวัลครั้งนี้คือสิ่งยืนยันในความสำเร็จของ MEA ในการเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยในอนาคต MEA จะยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศต่อไป

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!