หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
SET47สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2562
พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) 
จำนวน 900.31 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
    ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
    SCB           478,684,025.00    835,878,850.50    1,314,562,875.50    -357,194,825.50        37.23
    KBANK         639,832,912.50    475,912,396.50    1,115,745,309.00     163,920,516.00        36.32
    GPSC          479,696,360.00    418,901,165.50      898,597,525.50      60,795,194.50        21.82
    BBL           595,530,050.00    235,082,200.00      830,612,250.00     360,447,850.00        42.83
    PTT           276,165,925.00    324,376,685.00      600,542,610.00     -48,210,760.00        31.40
    OSP           337,715,550.00    146,291,875.00      484,007,425.00     191,423,675.00        28.29
    SCC           350,288,343.00    127,775,300.00      478,063,643.00     222,513,043.00        36.31
    ADVANC        233,541,100.00    199,630,400.00      433,171,500.00      33,910,700.00        30.10
    CPALL         163,952,820.00    246,589,782.50      410,542,602.50     -82,636,962.50        28.90
    GULF          254,000,050.00    127,560,500.00      381,560,550.00     126,439,550.00        20.01
    IVL           221,583,142.50    132,168,150.00      353,751,292.50      89,414,992.50        17.27
    PTTEP         139,889,465.00    200,481,679.00      340,371,144.00     -60,592,214.00        17.61
    PTTGC         152,259,552.50    158,043,300.00      310,302,852.50      -5,783,747.50        34.34
    AWC           204,189,635.00    101,643,080.00      305,832,715.00     102,546,555.00         4.68
    COM7          172,236,100.00    130,062,475.00      302,298,575.00      42,173,625.00        33.07
    SAWAD         175,182,325.00    114,782,959.00      289,965,284.00      60,399,366.00        42.40
    AOT           120,597,600.00    157,736,350.00      278,333,950.00     -37,138,750.00        18.01
    BGRIM         223,933,547.25     45,481,650.00      269,415,197.25     178,451,897.25        24.06
    RATCH          81,492,925.00    174,823,925.00      256,316,850.00     -93,331,000.00        21.63
    TCAP          143,144,570.25    112,780,775.00      255,925,345.25      30,363,795.25        34.15
    INTUCH        167,096,405.00     86,118,570.00      253,214,975.00      80,977,835.00        43.85
    EA            161,644,675.00     87,328,500.00      248,973,175.00      74,316,175.00        23.42
    TMB            85,717,400.00    132,189,707.00      217,907,107.00     -46,472,307.00        33.74
    CPF           105,909,200.00     97,173,750.00      203,082,950.00       8,735,450.00        18.06
    HMPRO          95,971,866.60    100,196,270.00      196,168,136.60      -4,224,403.40        19.27
    KTB           131,666,400.00     62,704,150.00      194,370,550.00      68,962,250.00        19.53
    TOP           115,850,825.00     71,656,400.00      187,507,225.00      44,194,425.00        39.47
    BANPU          55,842,060.00    131,003,531.50      186,845,591.50     -75,161,471.50        23.62
    CBG            83,424,125.00    101,817,850.00      185,241,975.00     -18,393,725.00        19.79
    BTS            85,367,450.00     92,595,591.70      177,963,041.70      -7,228,141.70        25.99
    LH             84,040,670.00     87,475,970.00      171,516,640.00      -3,435,300.00        29.02
    BDMS           79,079,892.50     80,998,294.00      160,078,186.50      -1,918,401.50        27.39
    TU             46,819,380.00     94,219,060.00      141,038,440.00     -47,399,680.00        49.45
    KTC            28,947,425.00     99,931,800.00      128,879,225.00     -70,984,375.00        24.47
    DTAC           57,376,800.00     67,517,300.00      124,894,100.00     -10,140,500.00        23.62
    BH             48,403,950.00     56,989,450.00      105,393,400.00      -8,585,500.00        23.62
    CPN            68,129,223.75     33,716,450.00      101,845,673.75      34,412,773.75        28.63
    IRPC           52,857,910.00     48,459,214.00      101,317,124.00       4,398,696.00        38.65
    EGCO           62,666,264.00     33,866,700.00       96,532,964.00      28,799,564.00        36.91
    TASCO          35,004,950.00     58,501,020.00       93,505,970.00     -23,496,070.00        25.74
    MINT           41,884,408.00     40,155,725.00       82,040,133.00       1,728,683.00        28.16
    KKP            49,652,175.00     26,675,708.00       76,327,883.00      22,976,467.00        16.57
    TISCO          18,570,850.00     55,964,300.00       74,535,150.00     -37,393,450.00        31.07
    CKP            34,652,405.00     37,113,655.00       71,766,060.00      -2,461,250.00        11.43
    MTC            29,556,850.00     41,200,900.00       70,757,750.00     -11,644,050.00        26.16
    CK             51,771,730.00      9,964,230.00       61,735,960.00      41,807,500.00        28.06
    TRUE           20,158,320.00     41,530,085.00       61,688,405.00     -21,371,765.00        13.04
    PTG            26,622,340.00     26,509,380.00       53,131,720.00         112,960.00        17.82
    ESSO           28,259,215.00     20,210,885.00       48,470,100.00       8,048,330.00        22.40
    BEM            32,961,011.40     15,415,650.00       48,376,661.40      17,545,361.40        19.45
    SPCG           32,894,930.00     15,148,730.00       48,043,660.00      17,746,200.00        32.96
    VGI-W2         30,047,221.00     17,835,168.00       47,882,389.00      12,212,053.00        22.31
    THANI          12,198,975.00     34,121,700.00       46,320,675.00     -21,922,725.00        15.30
    BJC            21,421,606.25     23,636,875.00       45,058,481.25      -2,215,268.75        31.08
    SPRC           23,984,445.00     20,913,688.75       44,898,133.75       3,070,756.25        22.28
    GLOBAL         10,424,100.00     34,110,786.50       44,534,886.50     -23,686,686.50        36.00
    MAJOR          14,358,575.00     29,470,270.00       43,828,845.00     -15,111,695.00        27.10
    TOA            30,154,625.00     12,095,800.00       42,250,425.00      18,058,825.00        20.09
    AMATA          23,072,290.00     18,979,640.00       42,051,930.00       4,092,650.00        18.90
    TPIPP           9,556,654.00     29,837,030.00       39,393,684.00     -20,280,376.00        11.19
    SPALI          19,704,480.00     19,318,320.00       39,022,800.00         386,160.00        23.83
    CENTEL          8,484,735.00     30,507,125.00       38,991,860.00     -22,022,390.00        28.00
    GFPT           11,911,740.00     23,855,970.00       35,767,710.00     -11,944,230.00        13.68
    WHA            18,122,856.00     17,487,154.00       35,610,010.00         635,702.00        22.34
    EPG             9,087,760.00     24,614,525.00       33,702,285.00     -15,526,765.00        11.30
    JAS            23,156,340.00      8,290,790.00       31,447,130.00      14,865,550.00        28.03
    MBK            14,989,944.40     16,010,350.00       31,000,294.40      -1,020,405.60        41.11
    ROBINS         20,913,325.00      9,578,550.00       30,491,875.00      11,334,775.00         8.55
    KCE             7,429,580.00     22,798,710.00       30,228,290.00     -15,369,130.00        38.72
    TTW             7,775,570.00     21,590,000.00       29,365,570.00     -13,814,430.00        24.41
    BCH            12,077,220.00     11,775,340.00       23,852,560.00         301,880.00        20.25
    AEONTS          7,195,400.00     16,436,743.62       23,632,143.62      -9,241,343.62        34.34
    JMART           5,314,849.00     17,159,876.70       22,474,725.70     -11,845,027.70        11.24
    STEC           10,964,481.00      9,815,990.00       20,780,471.00       1,148,491.00        11.05
    QH             13,238,596.00      7,532,346.00       20,770,942.00       5,706,250.00        15.69
    PLANB          18,041,520.00      1,795,800.00       19,837,320.00      16,245,720.00        11.36
    PSH            10,411,820.00      8,471,920.00       18,883,740.00       1,939,900.00        23.43
    BCP             5,169,740.00     13,303,660.00       18,473,400.00      -8,133,920.00        21.96
    HANA           10,509,700.00      7,788,500.00       18,298,200.00       2,721,200.00        29.96
    DELTA           9,808,350.00      7,882,273.00       17,690,623.00       1,926,077.00        18.97
    BGC            10,539,010.00      6,432,540.00       16,971,550.00       4,106,470.00         6.18
    BEAUTY          8,968,412.00      7,775,480.00       16,743,892.00       1,192,932.00        11.24
    BEC             3,801,670.00     11,890,305.00       15,691,975.00      -8,088,635.00        28.11
    BPP             9,099,130.00      6,038,600.00       15,137,730.00       3,060,530.00        23.10
    SISB            6,187,130.00      8,304,770.00       14,491,900.00      -2,117,640.00         7.41
    SAPPE          10,407,600.00      3,008,125.00       13,415,725.00       7,399,475.00        14.16
    WHAUP           1,558,690.00     11,027,715.00       12,586,405.00      -9,469,025.00        14.70
    MCS             2,230,585.00     10,018,280.00       12,248,865.00      -7,787,695.00        30.92
    TKN             6,873,770.00      5,370,920.00       12,244,690.00       1,502,850.00        13.92
    AP              6,003,080.00      6,110,410.00       12,113,490.00        -107,330.00        27.82
    GUNKUL          1,492,914.00     10,263,174.00       11,756,088.00      -8,770,260.00        16.98
    AMANAH          6,424,304.00      4,510,572.00       10,934,876.00       1,913,732.00         8.76
    BCPG            3,088,463.00      7,473,710.00       10,562,173.00      -4,385,247.00        14.36
    RS              3,642,580.00      6,874,380.00       10,516,960.00      -3,231,800.00         8.53
    JKN             1,401,455.00      8,340,640.00        9,742,095.00      -6,939,185.00         7.96
    PSL             4,215,431.40      5,507,685.00        9,723,116.40      -1,292,253.60        24.46
    STA             5,532,350.00      3,989,980.00        9,522,330.00       1,542,370.00        17.28
    JMT             6,336,650.00      2,997,520.00        9,334,170.00       3,339,130.00        12.64
    TPIPL           5,973,624.00      2,419,093.00        8,392,717.00       3,554,531.00        20.81
    ORI             2,366,520.00      6,005,275.00        8,371,795.00      -3,638,755.00        12.43
 
--อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!