หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
SET19สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 21 ต.ค. 2562 มีรายละเอียดดังนี้
     หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
     ขายซอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
     (หุ้น)                  (บาท)         แบบ Auto Matching
    THAI               885,300      7,205,845        28.93%
    ALT                 10,400         23,504        24.07%
    PTTEP            1,557,000    182,362,300        21.37%
    SCB-R            2,800,700    317,815,250        18.02%
    PTT              3,503,500    155,596,675        16.38%
    IRPC-R           6,052,100     20,631,496        16.31%
    DDD                 28,700        832,300        14.92%
    SPRC             1,392,400     12,327,655        14.73%
    KBANK-R          1,335,000    200,324,900        14.44%
    KCE                354,100      5,344,010        13.68%
    BAFS                15,000        482,500        11.90%
    QH               2,656,600      6,865,740        10.41%
    PLAT               154,500        763,320        10.23%
    SAWAD              531,900     33,668,500         9.87%
    BCP                164,100      4,091,720         9.73%
    LH-R             2,959,400     28,601,315         9.71%
    BDMS             1,180,500     27,471,290         9.39%
    CPF              1,833,000     47,199,750         9.23%
    EA-R               972,800     47,653,750         8.92%
    AAV                838,000      2,255,032         8.70%
    GPSC             2,031,000    177,623,625         8.63%
    BH-R               160,500     19,029,400         8.60%
    IRPC             3,188,700     10,883,424         8.60%
    SCB              1,317,800    148,905,250         8.48%
    AWC             41,457,200    263,735,305         7.99%
    BANPU            2,669,200     31,038,490         7.95%
    BGRIM              902,200     44,304,725         7.91%
    GULF-R             403,500     69,747,700         7.31%
    PTTGC-R            600,800     30,340,200         7.06%
    PTTEP-R            499,300     58,307,250         6.85%
    TPIPP            2,807,700     12,031,656         6.84%
    BCPG               132,000      2,455,450         6.69%
    AOT                663,700     51,088,600         6.61%
    ADVANC             204,800     47,368,800         6.59%
    KBANK              605,000     91,041,050         6.54%
    TRUE             2,206,200     11,617,860         6.41%
    OSP              1,270,000     54,535,000         6.37%
    SGP                 83,600        732,645         6.33%
    LH               1,876,900     18,127,515         6.16%
    BH                 113,300     13,606,150         6.07%
    HMPRO            1,761,300     28,781,120         5.65%
    MINT               228,200      8,175,025         5.62%
    BTS              1,400,000     18,760,000         5.49%
    ERW                200,000      1,090,000         5.17%
    CBG                280,700     24,249,125         5.16%
    TMB              8,971,000     12,936,622         5.16%
    RATCH-R            392,300     30,299,650         5.11%
    BCH-R              176,800      2,793,740         5.03%
    SYNTEC              59,400        113,942         4.99%
    TMB-R            8,566,800     12,322,492         4.93%
    TOP-R              172,800     11,578,125         4.89%
    WHA                813,500      3,895,784         4.88%
    ESSO               706,200      5,216,380         4.79%
    IVL              1,640,700     46,431,500         4.66%
    BCP-R               76,500      1,907,230         4.53%
    AP-R               145,300        951,715         4.38%
    PTTGC              365,200     18,355,300         4.29%
    CPALL-R            369,800     30,416,050         4.28%
    PTG-R              330,500      6,306,430         4.24%
    EGCO                15,000      5,495,000         4.22%
    STA                106,400      1,139,120         4.18%
    AMATA-R            179,700      4,474,530         4.03%
    ADVANC-R           113,700     26,268,300         3.66%
    TISCO-R             44,300      4,368,800         3.65%
    PTL                 47,000        632,100         3.55%
    TOP                118,500      7,953,975         3.36%
    CENTEL              72,500      2,155,700         3.22%
    TPIPL              440,000        633,800         3.17%
    HMPRO-R            982,000     16,269,520         3.15%
    TU                 291,200      4,438,560         3.11%
    BJC                 30,900      1,582,425         2.93%
    MTC-R               59,300      3,599,825         2.66%
    FN                   9,300         14,169         2.65%
    THANI              600,000      4,015,000         2.65%
    UNIQ                 8,900         84,655         2.63%
    GPSC-R             588,200     51,442,900         2.50%
    BLA                  5,000         96,000         2.48%
    BJC-R               26,100      1,331,100         2.47%
    CHG                294,700        748,538         2.44%
    DTAC               106,100      6,420,225         2.44%
    CK-R               112,000      2,609,600         2.37%
    KKP-R               81,300      5,420,150         2.35%
    EPG-R              429,400      3,405,075         2.29%
    BPP                 40,600        747,180         2.28%
    GULF               122,000     21,055,500         2.21%
    TCAP               150,100      8,217,850         2.20%
    KGI                100,000        440,000         2.18%
    THANI-R            491,700      3,248,755         2.17%
    SPALI-R            102,100      1,766,330         2.16%
    ILM                 25,700        437,040         2.14%
    BBL                120,000     20,220,000         2.11%
    MONO                20,000         30,800         2.11%
    PTG                163,400      3,126,940         2.10%
    KTC                135,500      5,511,225         2.09%
    GLOBAL-R            81,700      1,241,840         2.00%
    WORK                20,000        392,000         1.99%
    IVL-R              686,400     19,460,050         1.95%
    PSH                 48,300        776,430         1.93%
    BDMS-R             236,400      5,499,510         1.88%
    BBL-R              105,000     17,692,500         1.85%
    INTUCH              75,900      5,156,475         1.79%
    RATCH              130,700     10,027,025         1.70%
    VGI                 72,100        714,630         1.70%
    CKP                710,000      4,472,250         1.41%
    CPALL              121,700     10,069,650         1.41%
    CPN                 35,800      2,295,150         1.33%
    EA                 133,700      6,554,150         1.23%
    HANA                12,700        359,050         1.18%
    TASCO               96,700      2,064,590         1.14%
    CPN-R               29,600      1,899,400         1.10%
    KSL                 90,000        179,500         1.06%
    BTS-R              267,400      3,583,160         1.05%
    GFPT-R              82,200      1,265,880         0.98%
    LPN                 20,000        101,000         0.97%
    GLOBAL              38,300        583,030         0.94%
    BEC                 35,000        248,750         0.89%
    MTC                 19,200      1,166,100         0.86%
    QH-R               219,800        571,480         0.86%
    PSL                 18,000        161,100         0.81%
    DTAC-R              34,900      2,102,725         0.80%
    TISCO                9,600        948,500         0.79%
    RS                  29,800        461,560         0.75%
    INTUCH-R            30,900      2,097,750         0.73%
    SCC                 12,800      4,731,800         0.72%
    EGATIF              10,000        133,000         0.69%
    SVI                 20,000         93,200         0.67%
    EGCO-R               2,300        845,500         0.65%
    TCAP-R              41,600      2,274,950         0.61%
    AEONTS                 500        104,500         0.52%
    WHAUP               28,000        196,000         0.46%
    AOT-R               40,300      3,093,275         0.40%
    CK                  18,900        441,000         0.40%
    PLANB-R             40,000        350,000         0.40%
    TKN                 15,000        160,500         0.37%
    JAS                 31,200        199,680         0.36%
    TTW                 14,400        194,400         0.32%
    KKP                  6,600        438,900         0.19%
    JMT                  2,500         48,500         0.13%
    AMATA                4,000        100,000         0.09%
    DIF                  5,600         99,120         0.07%
    COM7                 8,000        229,500         0.05%
    CKP-R               15,800         97,170         0.03%
    PTT-R                7,100        314,600         0.03%
    KTB                  1,000         17,000         0.00%
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!