หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

1aaaD

นายกฯ ตั้ง 9 คกก.ติดตามการแก้ปัญหา THAI วิษณุ นั่งประธาน ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ พร้อมรายชื่อผู้ทำแผนแล้ว ศาลล้มละลายนัดฟังคำสั่งพรุ่งนี้

     รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 พ.ค.63 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาบมจ.การบินไทย (THAI) โดยมีนายวิษณ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

    สำหรับ กรรมการ ประกอบด้วย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีตรมว.คลัง, นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง,นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม, นายชยธรรมม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.), นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, นางสาวรื่นฤดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นทั้งกรรมการและเลขานุการ

    คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามการแก้ไขปัญหาบมจ.การบินไทย ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู, ให้คำแนะนำกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของภาครัฐ โดยไม่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาล กลั่นกรองตรวจสอบ อำนวยความสะดวกประสานงานเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการฟื้นฟู และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) และรัฐบาลมอบหมาย รวมถึงการรายงานการปฎิบัติ และเสนอความคิดต่อ ครม. เป็นระยะ

    อนึ่ง ครม.เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 63 มีมติให้บมจ.การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาล ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม บริษัทฯ รับไปดำเนินการ และแม้บมจ.การบินไทยจะพ้นการเป็นรัฐวิสาหกิจการโดยเด็ดขาด และกระบวนการฟื้นฟูจะเป็นไปตามขั้นตอน และอยู่ในอำนาจผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะก็ตาม แต่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังยังมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการดำเนินกิจการบริษัท ซึ่งยังสามารถดำเนินงานได้ เกี่ยวพันกับกฎหมายและกฎกระเบียบ ทางราชการ ต้องอาศัยการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงาน และรัฐต้องคุ้มครองสิทธิประชาชน และประโยชน์สาธารณะ ครม.จึงมีโอกาสรับทราบความคืบหน้าเป็นระยะ โดยมีระบบกลั่นกรอง และช่วยตรวจสอบของระบบภาครัฐ จึงได้มีคำสั่งให้มีคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัทการบินไทยดังกล่าว

    นายวิษณุ กล่าวถึง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาบมจ.การบินไทยว่า ไม่ใช่เป็นซุปเปอร์บอร์ด ตามที่มีการนำเสนอผ่านสื่อมวลชน แต่เป็นมินิบอร์ดที่เชื่อมโยง เป็นคนกลางและตัวกลางระหว่างรัฐบาลกับบริษัท เพื่อให้แผนการฟื้นฟูบมจ.การบินไทยไม่สะดุดเดินหน้าได้ เนื่องจากรูปแบบเดิม ไม่ต้องมีตัวกลาง เพราะกระทรวงดำเนินการได้เอง แต่เมื่อบมจ.การบินไทยพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นเอกชนแล้ว จึงจำเป็นต้องมีคนกลางคอยประสานงาน

    อีกทั้ง ยังมีประเด็นทั้งเรื่องสหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ กว่า 80 แห่ง ไปถือหุ้นกู้อยู่จะได้รับความเดือดร้อน หรือแม้แต่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเรื่องการขายตั๋ว ตลอดจนการบินไทยยังดำเนินการกิจการได้อยู่ ซึ่งต้องประสานการใช้สนามบิน กับกองทัพอากาศอยู่ ซึ่งหากไม่ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ ก็อาจทำให้ การฟื้นฟูสะดุดได้ ดังนั้นจึงเป็นแค่มินิบอร์ดเท่านั้น

THAI ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ พร้อมรายชื่อผู้ทำแผนแล้ว ศาลล้มละลายนัดฟังคำสั่งพรุ่งนี้

    นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาบมจ.การบินไทย (THAI) ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดเผยกับ"อินโฟเควสท์"ว่า ในวันพรุ่งนี้ (27 พ.ค.) ศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำสั่งว่าจะรับคำร้องขอเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการของ THAI ที่ยื่นคำร้องไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้ ซึ่งคำร้องดังกล่าวจะมีชื่อผู้บริหารแผนด้วย หากศาลรับคำร้องจะทำให้บริษัทอยู่ในภาวะหยุดจ่ายหนี้ทุกราย (Automatic Stay)

           โดยเจ้าหนี้จะบังคับชำระหนี้ไม่ได้ แต่คำร้องนี้คุ้มครองภายในราชอาณาจักรไทย ส่วนเจ้าหนี้ต่างประเทศขึ้นกับการเจรจาว่ายอมรับหรือไม่ แต่หากเจ้าหนี้ต่างประเทศไม่เข้าระบบศาลไทย ก็ต้องดูว่ามีสินทรัพย์หรือเครื่องบินบินไปที่ไหนก็ให้ยื่นต่อศาลประเทศนั้นในการขอคุ้มครองสินทรัพย์ก่อน ส่วนการนำเข้าประมวลกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา Chapter 11 ต้องดูความจำเป็น ซึ่งเห็นว่าจะใช้เป็นวิธีสุดท้าย  โดยหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางรับคำร้องก็คาดใช้เวลา 1-2 เดือนก่อนเห็นชอบแผนฟื้นฟู แต่ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนอาจะใช้เวลาสั้นขึ้นเพราะมีปัญหาสภาพคล่อง

    นายประภาศ กล่าวว่า ในช่วงที่คณะกรรมการและผู้บริหาร THAI ดำเนินการขั้นตอนแผนฟื้นฟู คณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาครัฐและการบินไทย ซึ่งเปลี่ยนสถานะเป็นเอกชนแล้วไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเหมือนเดิม หากมีข้อติดขัดทางภาครัฐคณะกรรมการชุดนี้จะเข้าไปดูแลเพื่อให้การฟื้นฟูกิจการการบินไทยเป็นไปได้ด้วยดี ขณะเดียวกันเข้าไปดูแลภาคสังคม ฝ่ายพนักงานการบินไทยที่ได้รับผลกระทบซึ่งจะประสานงานกับกระทรวงแรงงาน

     รายงานข่าวระบุว่า คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูการบินไทย หรือผู้บริหารแผน จะมีรายชื่อกรรมการ 4 คนที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการร่วมเป็นผู้ทำแผนด้วย ได้แก่ ได้แก่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เนื่องจากความสำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการ ความสามารถของผู้บริหารแผนก็เป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้การบินไทยออกจากแผนฟื้นฟูได้เร็ว

     ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า การบินไทยที่ได้ยื่นศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการแล้ว โดยแผนฟื้นฟูที่ยื่นอาจจะสมบูรณ์หรือต้องปรับปรุงอีก เพราะจะต้องมีกระบวนการไต่สวนจากศาล และเจ้าหนี้จะต้องยอมรับแผนฟื้นฟู หากยอมรับ จะเข้าสู่การแต่งตั้งผู้บริหารแผนต่อไป หากไม่ยอมรับก็ต้องดำเนินการโหวต เจ้าหนี้แต่ละราย จะมีการปรับปรุงแผนอย่างไร

     อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการบินไทยจะพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็ตาม แต่เจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี ต้องการฟื้นการบินไทยให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งเท่านั้น และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้จัดตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาบมจ.การบินไทย ด้วยตัวเองทั้งหมด ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ระบุว่า ถ้าการบินไทยฟื้นตัวแล้ว อาจจะกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้งก็ได้ หากเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของคลังเข้าไป

      นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าวว่า ขณะนี้การบินไทยได้ยื่นแผนฟื้นฟูกับศาลแล้ว ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าการยื่นแผนฟื้นฟูต้องใส่ชื่อคณะผู้ทำแผนไปด้วย ซึ่งทราบว่ามีรายชื่อ 6 คน ซึ่งผู้ทำแผนกับผู้บริหารจะเป็นกลุ่มเดียวกัน หรือ คนละกลุ่มก็ได้ อย่างไรก็ตามต้องรอให้ศาลอนุมัติแผนการฟื้นฟูเสียก่อน

      โดยในส่วนของกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นการบินไทย ก็ต้องรอให้ให้บริษัทดำเนินการตามแผนฟื้นฟู ส่วนในฐานะเจ้าหนี้จะส่งคนเข้าไปทำหรือบริหารแผนฟื้นฟูด้วยหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!