หมวดหมู่: คลัง

1AGLO21


สำนักงานสลากฯ จัดประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย 'สลาก 80' ภาคใต้ ที่สงขลา-สุราษฎร์ธานี

     ที่หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากในภาคใต้ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ‘สลาก 80’เป็นวันแรก ในการนี้ นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

      ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การจัดประชุมตัวแทนจำหน่ายภาคใต้ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ‘สลาก 80’ ในครั้งนี้ จัดขึ้น 2 วัน โดยจะแบ่งเป็นการประชุมตัวแทนจำหน่ายภาคใต้ตอนล่างและภาคใต้ตอนบน รวม 14 จังหวัด มีตัวแทนจำหน่ายสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 400 ราย

     สำหรับ ในวันนี้ เป็นการประชุมตัวแทนจำหน่ายจากจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง สตูล และพัทลุง ส่วนในวันพรุ่งนี้ จะเดินทางไปที่ศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดประชุมตัวแทนจำหน่ายจาก สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ และพังงา ทั้งนี้ หลังจากดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการจัดทำสัญญาต่อไป 

      พันโท หนุน ศันสนาคม กล่าวต่อไปอีกว่า โครงการ 'สลาก 80' เป็นหนึ่งในหลายๆ มาตรการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้วางแนวทางไว้ โครงการนี้ มุ่งหมายให้ประชาชนสามารถซื้อสลากในราคา 80 บาทจากจุดจำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับสลากไปจำหน่ายจุดละไม่เกิน 25 เล่ม หรือ 2,500 ฉบับ ซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และถุงเงิน ปัจจุบัน มีจุดจำหน่ายตามโครงการ ‘สลาก 80’ให้บริการแล้ว จำนวน 362 จุดในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

      ส่วนภาคเหนืออยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา และหลังจากประชุมคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายในภาคใต้ครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว จะมีการทำสัญญาเพื่อจำหน่ายสลากตามโครงการ คาดว่าเดือนกรกฎาคม 2565 จะมีจุดจำหน่ายโครงการ "สลาก 80" ทั่วทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ

      สำหรับ โครงการและมาตรการต่างๆ ที่สำนักงานสลากฯ ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ซึ่งมีหลายมาตรการประกอบกัน ทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวนั้น มีความคืบหน้าไปมาก นอกเหนือจากโครงการสลาก 80 ซึ่งกระจายจุดจำหน่ายสลากทั่วประเทศแล้ว ยังมีโครงการลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ขายจริงได้เข้าถึงสลากโดยตรงจากสำนักงานสลากฯ

     ในส่วนของมาตรการระยะกลาง คือ โครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายของสำนักงานฯ หรือ โครงการสลากดิจิทัลก็จะเริ่มงวด 16 มิถุนายน 2565 เป็นงวดแรก จำนวนสลากที่จะจำหน่าย 5 ล้านฉบับ การซื้อขายผ่านแอปเป๋าตัง ถุงเงิน  ขณะนี้ การทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลใกล้แล้วเสร็จ และในส่วนของมาตรการระยะยาว คือ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ สำนักงานสลากฯ ได้เตรียมการศึกษาผลกระทบทางสังคม และจะเริ่มลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในเร็วๆ นี้

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!