หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม

1A11384


รมว.ทส. นำทีมปล่อยเต่าตนุคืนสู่ถิ่นทะเลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

      นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารปล่อยเต่าตนุ จำนวน 20 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ โดยมีจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

    ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนนางสาวศิริพร ไชยสุต รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นายอรรจน์ ตุลารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายโครงการร่วมทุน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด รวมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ณ บริเวณชายหาด แฟร์เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      ทั้งนี้ การปล่อยเต่าทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นการเพิ่มและขยายเผ่าพันธุ์เต่าทะเลไม่ให้สูญพันธุ์ เพราะเต่าทะเลนับเป็นสัตว์ทะเลหายาก และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญและหันมาใส่ใจดูแล อนุรักษ์เต่าทะเลให้คงอยู่กับธรรมชาติและท้องทะเลไทย คงความอุดมสมบูรณ์สืบไป

 1a 1ev

'วราวุธ' ปลื้มเผยความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ พบสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก หลังจัดวางปะการังเทียม เกาะพะงัน

     นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพพื้นที่จัดวางปะการังเทียม โดยใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 7 ขาแท่น โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสาวศิริพร ไชยสุต รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

      นายอรรจน์ ตุลารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายโครงการร่วมทุน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. และคณะสื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณจุดวางขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     จากการรายงานและภาพถ่ายใต้น้ำของทีมสำรวจจากกรม ทช. รู้สึกพอใจมากกับสภาพระบบนิเวศใหม่ ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นแหล่งระบบนิเวศปะการังที่สมบูรณ์และสวยงาม สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ตนได้ย้ำกับกรม ทช. ให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงรวมถึงผลกระทบในทุกมิติอย่างรอบคอบ

      พร้อมทั้งให้ถอดบทเรียนจากผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ และขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ อีกทั้งให้ศึกษาเทคนิค เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผสานองค์ความรู้ทางวิชาการ และความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการต่อไป

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!