หมวดหมู่: แรงงาน

1a 1บาห์เรน


ก.แรงงาน หารือเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย กระชับความสัมพันธ์ด้านแรงงาน

    นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางสาวมุนา อับบาส มะฮ์มูด รอฏี (H.E. Ms. Muna Abbas Mahmood Radhi) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือการขยายตลาดแรงงานในประเทศบาห์เรน

    การอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าสาหรับแรงงานไทย มาตรการของทางบาห์เรนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย และการประชาสัมพันธ์นักธุรกิจและนักลงทุนเข้ามาดำเนินกิจการในไทย โดยมี ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลอากาศตรี เฟื่องศักดิ์ เรืองกล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

      นายสุรชัย กล่าวว่า กระทรวงแรงงานยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยและประเทศบาห์เรน มีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรประเทศที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลา 45 ปี ปัจจุบันมีแรงงานไทยในบาห์เรนจำนวนประมาณ 1,000 คน ทำงานในภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม และมีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและตอบสนองนโยบายในการพัฒนาประเทศของบาห์เรน

      ซึ่งกระทรวงแรงงานขอขอบคุณประเทศบาห์เรนที่ได้ให้การดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ รัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานพร้อมร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของท่านเอกอัครราชทูตอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยและบาห์เรนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศ และร่วมมือกันในการฝ่าฟันกับภาวะวิกฤตโควิด – 19 ไปด้วยกัน

      “กระทรวงแรงงานขอขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูตฯ และคณะ ที่ได้มาเยี่ยมคารวะ และให้ความสำคัญสนใจหารือกับกระทรวงแรงงานในวันนี้ โดยนับเป็นการกระชับและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างประเทศทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”นายสุรชัย กล่าวในท้ายสุด

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!