หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์

SET1 1

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ SP บจ. ที่ได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงินจาก ก.ล.ต. กรณีผลกระทบของ COVID-19

    ตามที่ ก.ล.ต. ผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงินสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแจ้งว่างบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น จากการถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมโดยสถานการณ์ COVID-19 ให้นับว่าเป็นงบการเงินตามมาตรา 56 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น

      ดังนั้น เมื่อบริษัทจดทะเบียนได้เปิดเผยการได้รับการผ่อนผันจาก ก.ล.ต. ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ (SP) ในระหว่างที่บริษัทจดทะเบียนนั้นได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน และจะไม่ขึ้น SP และ NP (Notice Pending) กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินจากสถานการณ์ COVID-19

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!