หมวดหมู่: การตลาด

1aaaAIS Gives Korat

เอไอเอส เสริมแกร่งชาวโคราช สร้างงาน หนุนเศรษฐกิจภาคอีสานเติบโต เปิดตัว 'AIS Contact Center Development & Training Arena'ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากร ด้านงานบริการ และศูนย์ Contact Center แห่งใหม่ใจกลางภาคอีสาน ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด

     มิติใหม่ของภาคเอกชนที่วางวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรบุคคล เสริมความแข็งแกร่ง กระจายองค์ความรู้และโอกาสสร้างงานสู่ภาคอีสาน กับ AIS Contact Center Development & Training Arena ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรงานบริการ และศูนย์ Contact Center แห่งใหม่ใจกลางภาคอีสาน ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด

·       AIS Contact Center Development & Training Arena ศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรงานบริการที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด ใจกลางภาคอีสาน ด้วยพื้นที่มากกว่า 18,000 ตารางเมตร สูง 6 ชั้น สร้างด้วยแนวคิดอาคารสีเขียว หรือ Green building ตามมาตรฐาน LEED - Leadership in Energy and Environmental Design ในลักษณะของอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ  พร้อมสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนชาวโคราชด้วย Working Space เพื่อคนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งพบปะ แลกเปลี่ยนไอเดีย สร้างจินตนาการให้เป็นจริง รวมถึงสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุดจาก AIS Digital For Thais

·       พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ เพื่อบ่มเพาะบุคลากรด้านงานบริการจาก AIS Trainer มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ มากประสบการณ์   ผ่านศูนย์ฝึกอบรม Development & Training center  ถึง 19 ห้อง รองรับปริมาณผู้ฝึกอบรม ทั้งพนักงานของเอไอเอส ร้านเทเลวิซ และพาร์ทเนอร์ ที่หมุนเวียนเข้ามา มากกว่า 500 คน/วัน ด้วยบรรยากาศจำลองเสมือนการทำงานจริง แบบ On the Job Training

·       เป็นศูนย์ Contact Center 24x7 ที่พร้อมมอบความอุ่นใจ เคียงข้างลูกค้าเอไอเอส ด้วยมาตรฐานเดียวกับ  AIS Contact Center ส่วนกลาง โดยรองรับพนักงานในอนาคตได้ถึง 1,700 ตำแหน่ง พร้อมเปิดโอกาสสร้างงาน ให้ชาวโคราชและชาวภาคอีสาน มาร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวเอไอเอส ได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางสมัครงาน Online 100% (https://recruit.ais.co.th/accregister)

      นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ความตั้งใจของเรา คือ การนำขีดความสามารถด้าน Digital Infrastructure พร้อมองค์ความรู้ในสายงานบริการสื่อสารโทรคมนาคม กว่า 25 ปี มาสนับสนุนสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์  Digital for Thais เพื่อให้ “ทรัพยากรบุคคล” ที่ถือเป็นอีกหัวใจหลัก ในการขับเคลื่อนประเทศ มีขีดความสามารถ นำพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ท่ามกลางยุคแห่ง Digital Disruption”

       “งานบริการ นับเป็นสายงานที่ทุกอุตสาหกรรมมีความต้องการเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้ ฉะนั้นการสร้าง AIS Contact Center Development & Training Arena จึงเป็นตัวแทนความตั้งใจของเรา ที่ต้องการจะร่วมสร้าง “ทรัพยากรบุคคล” ในสายงานนี้ให้มีความพร้อม ในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสานได้ทันต่อการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการกระจายองค์ความรู้จากส่วนกลางไปสู่ระดับภูมิภาค สร้างความเสมอภาค จุดประกายให้คนรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน หรือ ศึกษาที่กรุงเทพฯ ตัดสินใจกลับมาทำงานที่มั่นคงในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเอง ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ทั้งนครราชสีมาและภาคอีสานมีทรัพยากรบุคคลที่พร้อมจะนำองค์ความรู้มาพัฒนาบ้านเกิดเพิ่มมากขึ้น”

       ส่วนเหตุผลที่เลือกจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ตั้งนั้น นายสมชัย กล่าวว่า “เพราะนครราชสีมามีศักยภาพในฐานะจังหวัดที่มีขนาดของจีดีพีมากกว่า  2.65 แสนล้านบาท นับได้ว่าใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และตอนนี้กำลังเกิดการลงทุนครั้งใหญ่ ทั้งจากภาครัฐ ในส่วนของโครงการด้านคมนาคม ขนส่ง อย่าง มอเตอร์เวย์ หรือ รถไฟรางคู่  รวมไปถึงภาคเอกชน เช่น การเปิดตัวของห้างสรรพสินค้าครบทุกห้างดัง  ซึ่งทำให้ภาพรวมของตลาดแรงงาน มีความต้องการบุคลากรด้านงานบริการสูงมาก อีกทั้งนครราชสีมาเชื่อมต่อกับจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา จะทำให้นิสิต นักศึกษาเพิ่มโอกาสทางอาชีพมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการที่เราเข้ามาอยู่ที่โคราช ก็จะเท่ากับมารองรับและช่วยสร้างงาน พร้อมช่วยพัฒนาขีดความสามารถ องค์ความรู้ สร้างศักยภาพของทรัพยากรบุคคล ซึ่งมิใช่แค่เพื่อเอไอเอส แต่เพื่ออนาคตที่สดใสของคนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และภาคอีสาน ที่กำลังก้าวสู่ความเป็นมหานครด้านคมนาคม ขนส่ง และประตูสู่ AEC

      AIS Contact Center Development & Training Arena เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2013  แบ่งพื้นที่ภายในออกเป็น 5 โซน ดังนี้

        Zone 1 : AIS Development & Training Center Arena ด้าน Customer Service แห่งแรกที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับการหมุนเวียนของผู้ฝึกอบรมได้มากกว่า 500 คน/วัน  ด้วยรูปแบบห้อง ทั้ง Lecture Type ,Auditorium type และ Workshop Type ถึง 19 ห้อง พร้อมด้วยบรรยากาศการเรียนรู้เสมือนจริงแบบ On the Job Training

       Zone 2 : AIS Work Space   พื้นที่เปิดเพื่อให้คนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา มาใช้เป็นสถานที่เรียนรู้จากหนังสือด้านเทคโนโลยีมากกว่า 1,000 เล่มจากห้องสมุด ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ  AIS SUPER WiFi ความเร็วสูงสุดถึง 650 Mbps , Meeting Room

       Zone 3 : AIS Exhibition ชวนสัมผัสเทคโนโลยี Digital ล่าสุด เช่น IoT, Chat Bot ผ่านแนวคิด Digital for Thais เช่น App อสม.ส่งเสริมสุขภาพคนไทย, ฟาร์มสุข แพล็ตฟอร์มองค์ความรู้และ Online Market Place เพื่อเกษตรกร, ดิจิทัลคอนเทนต์ที่ครบทั้งสาระความรู้และความสนุกสนาน เสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เยาวชนไทย ผ่านกล่องดิจิทัลทีวีสานรัก สานความรู้ พร้อมด้วย Innovation Idea จากเหล่า StartUp

       Zone 4 : AIS Contact Center Operation พื้นที่ปฏิบัติงานแบบ 24x7 ของ Agent Call Center ที่รองรับอนาคตได้ถึง 1,700 ที่นั่ง พร้อมขีดความสามารถในการรับสายลูกค้าได้มากกว่า 4 ล้านสาย/เดือน

       Zone 5 : AIS Hall of Wellness พื้นที่เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ให้แข็งแรงทั้งร่างกาย จากการได้ออกกำลังกายกับอุปกรณ์ Fitness มาตรฐาน และแข็งแรงจากภายใน ด้วย สปา, โยคะ อันจะส่งผลให้มีความพร้อมในการดูแลลูกค้าและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคนไทย ได้อย่างเต็มที่

      “เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะสร้างทั้งคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน พนักงาน บุคลากรของเอไอเอสและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการเติบโตแก่เศรษฐกิจ ทั้งในระดับจังหวัด สู่ระดับประเทศ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” นายสมชัย กล่าวตอนท้าย

 

AIS Gives Korat Locals New Strength by Bringing Jobs and Enhancing Isaan’s Economy through the Launch of AIS Contact Center Development & Training Arena - the Largest and Most Modern Training Center in Isaan for Human Development and Call Center Training

                An astoundingly new dimension from a private sector whose vision is to create value-added in human development, share cumulative knowledge, and provide job opportunities in service and contact center, meet the new AIS Contact Center Development & Training Arena (AIS-CCD&TA), the largest and most modern training center in the Northeastern region of Thailand. 

•              AIS Contact Center Development & Training Arena

                The largest and most modern human development center in the Northeastern region of Thailand, AIS-CCD&TA is situated in a six-story building featuring more than 18,000 square meters of workspace. Its state-of-the-art green building is certified by LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) for its energy saving and environmentally-friendly, setting a good example in balancing between energy consumption and the conservation of natural resources. Residents of Nakorn Ratchasima particularly new gens are welcome to use AIS workspace for meeting and discussing ideas. Latest technologies from AIS’s Digital for Thais are also available for your first-hand experience. 

•              Knowledge Sharing

                AIS highly values human development. We offer AIS experienced trainers to coach new employees at our Development & Training Center. With a total of 19 rooms, the facility can conduct on-the-job training programs for as many as 500 trainees daily including staff of AIS, Telewiz, and business partners.

•              24x7 Contact Center

                Over 40 million AIS customers praise AIS Contact Center as one of the best in the country. With equal standard to the main AIS Contact Center in Bangkok, AIS CCD&TA in Nakorn Ratchasima will hire 1,700 new positions, providing job opportunities for residents of Korat as well as Northeastern region. Everyone is welcome to join AIS family – we accept job application online daily (https://recruit.ais.co.th/accregister)

                Mr.Somchai Lertsutiwong, Chief Executive Officer of Advanced Info Service Public Limited Company or AIS, said, “It has been AIS desire to utilize our 25-year expertise in digital infrastructure and telecommunication to support and strengthen Thailand economy through Digital for Thais – an AIS vision. Human development is an essential driving force in preparing our country to be competitive and sustainable as we go through the age of digital disruption.”

                Service remains in high demand in every industry. AIS Contact Center Development & Training Arena represents our determination to co-develop “human resource” to meet the increasing demand and the economic growth in Nakorn Ratchasima as well as Northeastern region. Furthermore, AIS-CCD&TA will function as a knowledge center, bringing cumulative knowledge from AIS call center in Bangkok to this region, creating equality and providing job opportunities for Isaan-born students to return to work in their homelands. I believe these offerings will accelerate the spreading of knowledge throughout the Northeastern region, creating high-quality workers to help improve the quality of their communities they live in.”  

                Mr.Somchai explained that he chose Nakorn Ratchasima because its GDP exceeds 265 billion baht (approx. eight billion USD), the largest economy in the Northeastern region. Currently, Thai government is making G2G large-scaled investments in transportation infrastructure including motorway and double-track railway, while the private sector is getting ready to launch a variety of branded department stores. Such phenomenon will definitely increase the employment in customer service. With large universities in nearby provinces, graduates will have a better chance of finding a job here in Nakorn Ratchasima. AIS-CCD&TA definitely comes to the right place and at the right time to help serve the market demand in call-center personnel. It will also provide valuable knowledge and enhance work competency for residents of Nakorn Ratchasima and the Northeastern region, making the province ready to become a new metropolitan in transportation and logistics for Asian Economy Community (AEC).

                AIS Contact Center Development & Training Arena began its construction in 2013.

It consists of five zones:

                Zone 1: AIS Development & Training Center Arena for customer service – the first and largest facility of its kind in the Northeastern region, can facilitate as many as 500 trainees per day. Its facility includes lecture room, auditorium, and workshop totaling 19 rooms with on-the-job training programs.

                Zone 2: AIS Work Space. New gens especially high-school and university students will enjoy AIS Work Space with over 1,000 titles of state-of-the-art technology books, internet access from AIS Super WiFi at 650 Mbps speed, and use of meeting room.

                Zone 3: AIS Exhibition. AIS invites you to experience latest digital technology, for instance, IoT; Chat Bot as an invention from Digital for Thais projects including AorSorMor Online application to benefit public health and Farmsuk – a platform for knowledge and online marketplace for farmers; Sarnrak Sarn Kwamroo (weaving love, providing knowledge) – a collection of digital contents in education and entertainment for Thai students to learn and enjoy beyond classroom; plus innovative ideas from AIS startups.

                Zone 4: AIS Contact Center Operation. The real AIS call-center operation room runs

                24 hours daily with 1,700 call-center agents working at a capacity of answering four million calls per month.

                Zone 5: AIS Hall of Wellness. Physical and mental strength is the key to succeeding customer service. Hence, AIS designs AIS Hall of Wellness to promote the wellbeing of AIS staff featuring fitness equipment and programs, yoga and spa to make AIS staff highly competent to serve our customers.

                “AIS is delighted to be a part of Northeastern community contributive to better quality of living of locals, AIS staff, and related personnel. We are honored to co-develop economy provincially and nationally, leading to sustainable growth,” Mr. Somchai concluded. 

About AIS Contact Center Development & Training Arena

                Address: 365, Moo 3, Mittraphap Road, Khok Kruat, Mueang District, Nakhon Ratchasima, 30280

Our Inspiration

                As a Thai organization, we strive to be a supportive part leading Thailand toward a successful implementation of the Thailand 4.0 initiative as aimed. We, therefore, emphasize the two key driving factors for the country’s development which are the modern digital technology and the human resource empowerment. Not only staying current on the era of digital disruption, but also advancing manpower they must be in order to create growth and get ready for any change happening every second.

                AIS Contact Center Development &Training Arena is the center for the development of human resources in the service sector and is the latest and largest contact center in the heart of the Isaan region. With 100% integration with digital technology, the new establishment adds value to human resource empowerment and create new employment opportunities in Nakhon Ratchasima and adjacent provinces.

                'Service sector'is a pivot that drives all industries to a sustainable success since it will bring customers closer and strengthen relations with them based on deep understanding and impressive experience. Today, AIS Contact Center Development & Training Arena is ready to transfer knowledge built on our experience as the Number 1 player in the digital industry. We will forever stand by the side of and strengthen Korat and Northeastern people.

                Green Building constructed on the globally-recognized standards: Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

                AIS Contact Center Development &Training Arena has more than 18,000 square meters of functional space in a 6-floor green building. This design certified by LEED standard ideally communicates the AIS intention to pursue its sustainable business pathway. The environmental-friendly buildings balance between energy usage and natural resources while high-performing, most functional and cost-effective for today’s occupants but leave no challenge in resource shortages to younger generations.

                First of all, choosing the location that optimizes wind ventilation results in the fewer air conditioners needed. Clean energy including Solar is used as the power supply for the buildings. Intelligent waste water treatment allows water reuse. Besides, coating the buildings with thermal insulation glass helps keep the indoor temperature low.

                Moreover, the quality of work life of employees does matter to us. Office space design and furniture selection provide physical comfort and be compatible with nature of each job. Instead of elevator installation, staircase connecting twin buildings encourages employees to do body movement. Wide ground around the facility motivates employees to do more exercise amid the green nature.

Let’s become part of AIS family

       The best job opportunity has landed in Korat where Korat and Issan fellows can empower your capability by learning from talented professional colleagues who have experience in digital service sector for more than 25 years. Here we offer you employment stability for a wide range of job positions.

                Today you can become part of AIS family by joining AIS Contact Center Development & Training Arena through a 100% online job application process. It is easy, convenient and time-saving as candidates can fill in application form, complete test, make appointment and video call for job interview as well as recruitment result announcement and document submission online.

                For more information, please visit https://recruit.ais.co.th/accregister

                Scan QR Code for Press Release and Photo Release Files.

                สื่อมวลชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ เอไอเอส วิภาวี พุ่มเพ็ญ (แพร) โทร. 02-0295034

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!