หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

1aaaa2THG

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ตั้งเป้ามุ่งสู่ผู้นำอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพครบวงจร รุกขยายธุรกิจในไทยรับเทรนด์สังคมสูงอายุ พร้อมร่วมลงทุนในจีนและเมียนมาสร้างการเติบโต

     บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่ผู้นำอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร หลังเข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชูศักยภาพการดำเนินธุรกิจดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลมากว่า 40 ปี พร้อมอยู่ระหว่างการลงทุนโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ธนบุรี โครงการ Jin Wellbeing County โครงการขยายโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลธนบุรี 2 ในประเทศไทย และร่วมทุนธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศจีนและเมียนมาเพื่อการเติบโตที่มั่นคง

       นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด ‘ปกป้องดูแลความสุขและสุขภาพคนไทยทุกช่วงชีวิต’ (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมขยายการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร หลังจากที่นำหุ้นของบริษัทฯ เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ โดยใช้ชื่อย่อ ‘THG’ ในการซื้อขาย โดยจะอาศัยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และองค์ความรู้ในด้านการแพทย์มากว่า 40 ปี นำมาใช้ต่อยอดสร้างการเติบโตที่มั่นคง

      ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศหลายโครงการ โดยมีโครงการลงทุนในประเทศไทย ได้แก่ (1) โครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายหรือกายภาพบำบัด คาดว่าจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการในปี 2561 (2) โครงการ Jin Wellbeing County บนที่ดินประมาณ 140 ไร่ในย่านรังสิต เพื่อพัฒนาเป็นโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยและให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร คาดว่าโครงการเฟสแรกจะแล้วเสร็จในปี 2561-2562 (3) โครงการขยายโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลธนบุรี 2

    ขณะเดียวกัน ได้ขยายธุรกิจในต่างประเทศ ได้แก่ การร่วมทุนพัฒนาโรงพยาบาล Welly Hospital ในเมืองเวยไห่ ประเทศจีน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 58 ปัจจุบันเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการแล้ว และการเข้าลงทุนใน Aryu International Health Care Company Limited ร่วมกับ Ga Mone Pwint Company Limited พันธมิตรท้องถิ่นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีแผนเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นเป็นร้อยละ 40 จากปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 10 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital ในเมืองย่างกุ้ง คาดว่าจะพร้อมเปิดดำเนินการในไตรมาส 2 ของปีหน้า ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลดีต่อการรับรู้รายได้และโอกาสการเติบโตในอนาคต

       นางสาววรดา ตั้งสืบกุล รองผู้จัดการใหญ่ Investment Banking Coverage ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ถือเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย โดยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยจากการมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งในเชิงการแข่งขัน ที่ทำให้บริษัทฯ มีผู้มาเข้ารับการรักษาและดูแลสุขภาพเป็นจำนวนมากในแต่ละปี  

      ทั้งนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร THG ได้มีการขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโต โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือข่ายถึง 17 แห่ง และได้ขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล รวมถึงอยู่ระหว่างการลงทุนขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและนำเสนอบริการที่เป็นมิติใหม่แก่คนไข้ ส่งผลให้ THG เป็นเครือข่ายการให้บริการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

      นายพายุพัด มหาผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ THG ครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและการเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจที่อยู่ระหว่างการลงทุนหลายโครงการ โดย THG ถือว่ามีแบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่เชื่อถือของผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษา เนื่องจากมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและให้การรักษาพยาบาลมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี

        ขณะเดียวกัน จากการวางแผนงานขยายธุรกิจในประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วย เชื่อว่าจะได้รับผลดีจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการดูแลสุขภาพ ตลอดจนประชากรไทยที่หันมาใส่ใจสุขภาพและพร้อมใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น รวมถึงบริษัทฯ ยังขยายการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการยกระดับสู่การเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพในระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ที่จะส่งผลดีต่อโอกาสการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

 

THG Eyes Leadership Among Integrated Healthcare Providers, Expands Thai Operations to Tap Aging-Society-Driven Demands, Co-invests in China, Myanmar to Boost Growths

      After reaching the first trading day, THG is now moving forward to secure leadership among integrated healthcare providers by drawing on its four decades’ experience in providing healthcare and medical solutions, investing in Thonburi Rehabilitation Hospital, Jin Wellbeing County and Thonburi Hospital and Thonburi 2 Hospital expansion projects in Thailand and co-investing in hospital projects in China and Myanmar to achieve stable growths.

       Dr Boon Vanasin, Chairman of the Board, Thonburi Healthcare Group Public Company Limited (THG), a leading integrated healthcare provider that is fully equipped with modern technologies and positions itself as the “Lifetime Health Guardian For All”, revealed that, after successfully floating its shares (ticker symbol: THG) on the first trading day, THG is now ready to pursue leadership among integrated healthcare providers by investing its capital in healthcare-related businesses both locally and internationally and converting its extensive medical know-hows and expertise and more than four decades of experience into stable growths.

       THG is working to expand its operations both locally and abroad. Investment projects in Thailand include (i) Thonburi Rehabilitation Hospital located on Bamrung Maung Road, which is expected to become operational in 2018 to serve rehabilitation and physical therapy patients; (ii) Jin Wellbeing County Project as a community of the elderly on approximately 140 rai or 22 ha land in Rangsit area with an integrated healthcare centre, the first phase of which is expected to be completed in 2018-2019; and (iii) the expansion of Thonburi Hospital and Thonburi 2 Hospital.

        The company is also enhancing its overseas presence. It has acquired a majority stake (58%) in a Chinese corporate vehicle running Welly Hospital in Weihai, China which has already been officially inaugurated and become fully operational. In addition, it is holding a 10% stake in Aryu International Health Care Company Limited, a joint-venture firm established jointly with Ga Mone Pwint Company Limited, its Myanmar partner, and the management is in the process of increasing the investment proportion to 40%. Ar Yu International Hospital is currently under construction in Yangon and expected to become operational in the second quarter of next year. These projects will increase the company’s revenue and growth opportunities in the future.

         Ms Vorada Thangsurbkul, First Executive Vice President for Investment Banking Coverage, The Siam Commercial Bank PCL, as Financial Advisor, added that THG is a leading integrated healthcare provider in Thailand and well-known for its high quality healthcare services at affordable prices, as well as its highly qualified medical professionals and state-of-the-art medical equipment that attracts a large number of patients each year.  

        THG’s management have been pushing for expansions to create new growths. The company now has 17 network hospitals, and it is making more investments in healthcare-related businesses to expand both locally and internationally, which will enhance its business potential and its capacity to offer new solutions to patients, and ultimately its standing as a comprehensive healthcare network.

      Mr.Payupat Mahapol, Assistant Managing Director, Thanachart Securities PCL, as Lead Underwriter, noted that the funds raised on the Stock Exchange of Thailand will strengthen THG’s financial position and enhance the company’s capacity to run the expansion projects, and that the company owns a widely well-known brand that is trusted by patients for its four decades’ experience in managing and providing healthcare.

       Given the planned expansions in Thailand to increase its capacity to service its patients, we believe that THG will benefit from the fact that the country is becoming an aging society, with the elderly (its target group) becoming more populous and the Thai people more health-conscious and willing to pay for healthcare service. Its enhanced overseas presence will also make it become an international healthcare provider. These will be a great opportunity to achieve stable growths in the future.

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!