หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaaEEC

ไทยเตรียมจีบฮังการีลงทุนใน EEC หนุนใช้ไทยเป็นฐานการผลิตส่งออกในเอเชีย

      'รมว.พาณิชย์'จะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า ประเทศฮังการี (H.E.Mr.Péter Szijjártó) กระชับความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยและฮังการีให้แน่นแฟ้น พร้อมเชิญชวนฮังการีเข้ามาลงทุนใน EEC ให้ไทยเป็นฐานการลงทุนและผลิตสินค้าเพื่อส่งออกในภูมิภาคเอเชีย

       นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า มีกำหนดจะพบกับ H.E. Mr.Péter Szijjártó รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า ประเทศฮังการี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเทพฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยและฮังการีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งไทยและฮังการีมีความสัมพันธ์อันดีในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนที่มีศักยภาพและโอกาสในการขยายการค้า การลงทุน และความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น

       นางอภิรดี กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ จะเสนอให้ฮังการีลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนและผลิตสินค้าเพื่อส่งออกในภูมิภาคเอเชีย และยังเชิญชวนให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เช่นTHAIFEX 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลกที่จะจัดขึ้นในช่วงกลางปีหน้า

      ประเทศฮังการีตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคยุโรป จึงเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญของยุโรปกลางและตะวันออก มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และเป็นผู้ผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่สำคัญของภูมิภาคยุโรปตะวันออก นอกจากนี้ ยังเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก เช่น BMW และ Audi เป็นต้น ปัจจุบันฮังการีสนใจที่จะขยายการลงทุนในไทยหลายสาขา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ไทยให้การสนับสนุน และให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนใน EEC นอกจากนี้ ฮังการียังสนใจที่จะเปิดตลาดสินค้าอาหารและปศุสัตว์ในไทยด้วย

       ในปี 2559 ฮังการีเป็นคู่ค้าอันดับที่ 50 ของไทยในโลก มีมูลค่าการค้ารวม 587.11 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.75 ไทยส่งสินค้าส่งออกสำคัญไปฮังการี ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ วงจรพิมพ์ ก๊อก วาล์วและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ สินค้านำเข้าจากฮังการีที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!