หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

10รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
TPIPL 2,985,800 6,389,612 10.51%
AP 475,700 4,268,500 9.85%
THAI 350,000 5,896,380 9.06%
SCB 571,100 85,552,450 7.62%
CBG 183,900 18,732,900 6.86%
ITD 253,600 1,003,470 5.92%
DTAC 463,800 20,949,125 5.54%
TRUE 1,600,100 9,040,565 4.65%
THCOM 100,000 1,260,000 4.45%
TOP 603,600 57,395,875 4.14%
ERW 287,600 2,108,890 4.11%
BEAUTY 2,335,200 46,920,960 3.62%
CPF 432,200 10,913,050 3.40%
KBANK 154,200 34,260,600 3.18%
BBL 66,100 12,692,900 3.02%
PTG 350,000 7,580,000 2.76%
PTTEP 184,900 17,286,175 2.42%
RS 165,400 3,689,980 2.39%
PTTGC 466,400 37,286,500 2.33%
CHG 736,500 1,776,418 1.85%
SPRC 208,300 3,388,520 1.84%
ADVANC 102,600 18,434,800 1.83%
BPP 195,500 5,405,525 1.73%
EA 100,000 4,325,000 1.68%
KTC 44,000 6,823,500 1.67%
PTT 96,300 40,028,400 1.61%
LHBANK 180,700 307,102 1.55%
SPALI 208,100 5,086,410 1.55%
BTS 350,600 2,920,020 1.50%
TMB 1,302,000 3,307,080 1.42%
KCE 27,000 2,289,425 1.41%
TISCO 46,800 4,138,175 1.35%
TCAP 47,900 2,558,125 1.29%
CPN 123,000 10,099,875 1.19%
BJC 42,300 2,175,900 1.10%
AMATA 501,300 11,550,200 1.03%
BDMS 388,600 8,376,660 0.96%
BH 20,600 4,139,850 0.94%
ROBINS 33,600 2,574,700 0.92%
CPALL 204,000 14,740,000 0.89%
CKP 200,000 852,000 0.75%
IVL 436,900 22,233,325 0.71%
AOT 221,200 12,731,200 0.64%
TKN 106,000 2,437,400 0.62%
SCC 12,200 5,799,200 0.61%
BEC 83,200 1,352,250 0.57%
MINT 86,300 3,692,325 0.57%
BLA 5,400 193,725 0.55%
JAS 250,000 1,707,500 0.35%
MTLS 10,000 395,000 0.28%
GLOBAL 8,100 134,500 0.27%
TFG 27,100 173,440 0.25%
BCP 50,000 1,887,500 0.24%
SAT 17,000 384,400 0.24%
WHA 650,000 2,535,000 0.24%
INTUCH 16,400 910,200 0.22%
GLOW 1,500 129,750 0.20%
WORK 3,700 371,850 0.19%
SCCC 300 84,000 0.15%
DELTA 600 49,050 0.08%
EGCO 1,000 218,000 0.07%
PSH 4,200 101,220 0.07%
KKP 2,200 165,400 0.06%
BCPG 19,800 454,670 0.05%
GPSC 800 46,400 0.03%
SAWAD 2,500 166,250 0.02%
BANPU 2,100 36,540 0.01%
ESSO 2,000 28,200 0.00%
LH 1,400 14,840 0.00%
--อินโฟเควสท์
OO2371

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!