หมวดหมู่: แรงงาน

1AAA แมนพาวเวอรกรป

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ชูบริการด้าน Right Management ได้รับการยอมรับในระดับสากล จาก ALM Vanguard ด้านการเตรียมความพร้อมผู้นำยุคใหม่ระดับแนวหน้า

     แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ผู้นำด้านที่ปรึกษานวัตกรรมแรงงานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และประเทศไทย ได้รับการยกย่องโดยบริการ Right Management ในการเป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาด้านทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมด้านผู้นำยุคใหม่ และให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ในการบริหารทักษะบุคลากรให้พร้อมสู่โลกดิจิตัล การจัดอันดับอันทรงเกียรตินี้ได้รับการยกย่องโดย ALM Intelligence ซึ่งถือเป็นการยอมรับในระดับสากลในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ‘อันเป็นทรัพย์สินสำคัญขององค์กร’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       มร.ไซมอน แมททิวส์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย เวียดนามและตะวันออกกลาง, แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า ALM Vanguard™ Leader ถือเป็นการจัดอันดับที่น่าเชื่อถือในระดับสากล ซึ่งแมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้ยอมรับถึงการทำงานด้านที่ปรึกษาการพัฒนาทักษะอาชีพและบุคลากร Right Management ให้สามารถผลักดันประสิทธิภาพกลุ่มผู้นำแรงงานยุคใหม่ให้สามารถเปลี่ยนผ่าน รับมือกับภาคธุรกิจ โดยการบริหารและพัฒนาทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดขององค์กร ซึ่งได้แก่ บุคลากร ให้ตอบโจทย์สังคม และตลาดสังคมปัจจุบันRight Management ถือเป็นการพัฒนานวัตกรรมแรงงานอีกขั้นให้บุคลากร ชนะความซับซ้อนของโลกแห่งการทำงาน ซึ่งการเป็นผู้นำต้องสามารถมองสถานการณ์ วางแผน ประเมินในภาพรวม และบริหารทักษะและอาชีพในลักษณะมองที่ผลลัพธ์ ความแข็งแกร่งที่สม่ำเสมอ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มุ่งสู่ความสำเร็จท่ามกลางโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”

       มร.ไซมอน กล่าวอีกว่า “แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย และทั่วโลก เราทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงความหมายของการพัฒนานวัตกรรมแรงงาน โดยเฉพาะยุคดิจิทัลมีผลต่อบุคลากร Right Management จึงได้นำวิธีการพร้อมให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรมาใช้ในการออกแบบและนำเสนอบนโซลูชั่นบนพื้นฐานที่ใช้ได้จริง เพื่อใช้บริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ช่วยผลักดันให้เกิดความคล่องตัวต่อการดำเนินงาน เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ดังเป้าหมายของเราคือ ผลักดันให้ลูกค้าสามารถดำเนินแผนการปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ปรับปรุงผลการดำเนินทางธุรกิจได้อย่างสูงสุด”  Liz DeVito รองผู้อำนวยการและผู้นำฝ่ายวิจัยการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลด้วย ALM Intelligence กล่าวว่า “แพลตฟอร์มในการให้คำปรึกษาด้านทักษะอาชีพและบุคลากรของ Right Management ตั้งอยู่บนพื้นฐานการวิจัย เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินแผนการปฏิบัติได้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลการดำเนินธุรกิจได้ในที่สุด”

    “ดังนั้น บุคลากร ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญสูงสุดของทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำยุคใหม่ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ แนวคิดอย่างรอบด้าน ให้สามารถรู้เท่าทันยุคสมัย การเปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และรับมือสถานการณ์ภายในประเทศ หรือสังคมแห่งโลกดิจิทัล และ Right Management คือการเดินหน้าของ

    แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ที่จะพร้อมผลักดันการพัฒนาเส้นทางอาชีพรวมถึงบุคลากรในระดับผู้นำ ภายใต้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เราจะเป็นกลไกในการช่วยองค์กร ให้ทำงานได้คล่องตัว มีศักยภาพ การบริหารที่ครบวงจร ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมแรงงานอย่างสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมภายในองค์กรและสังคมภายนอก ให้ตอบโจทย์รับมือได้ทุกขั้นตอน” มร.ไซมอน กล่าวทิ้งท้าย

     Right Management เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพและบุคลากรระดับโลกภายใต้ ManpowerGroup® เราช่วยองค์กรต่างๆ ให้ทำงานได้คล่องตัวและดึงดูดใจมากขึ้น ตลอดจนเปี่ยมด้วยนวัตกรรมโดยการสร้างสรรค์วัฒนธรรมการบริหารเส้นทางสายอาชีพและการเรียนรู้ที่ช่วยบ่มเพาะบุคลากรให้เติบโตในอนาคต เรากระตุ้นให้ผู้คนมีส่วนร่วม รวมถึงมอบโอกาสให้แก่คนทำงานในการเพิ่มคุณค่าตลอดเส้นทางสายอาชีพของพวกเขา เราปรับปรุงเวลาเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่าโดยใช้ความเชี่ยวชาญของเราในด้านความมีประสิทธิภาพเชิงองค์กร การบริหารอาชีพและการพัฒนาศักยภาพบุคคล กลยุทธ์ของเราตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่าองค์กรต่างๆ ล้วนเติบโตได้เมื่อบุคคลประสบความสำเร็จในอาชีพของตนเอง เราใช้เวลากว่า 35 ปีในการค้นหาความท้าทายของบุคลากรและการพัฒนาโซลูชั่นอันเปี่ยมนวัตกรรม ตลอดจนนำวิธีที่เราคิดค้นขึ้นไปใช้ในทั่วทุกมุมโลกผ่านวันเวลาอันยาวนานในกว่า 50 ประเทศ

         สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Right Management โปรดดูที่ www.rightmanagementthailand.com, www.right.com

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!