หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

Fitch2ฟิทช์ ประกาศให้อันดับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ ‘BBB+(EXP)’

 

       ฟิทช์ เรทติ้งส์ – กรุงเทพฯ/สิงคโปร์ – 10 พฤศจิกายน 2560: ฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดว่าจะให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน หรือ SCB (‘BBB+’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/ ‘bbb+’) ที่ ‘BBB+(EXP)’ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-term note (MTN) ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่จะออกเสนอขายจะมีอายุไม่เกิน 5.5 ปี โดย SCB คาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคารและเพื่อการระดมทุน

      อันดับเครดิตนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ฟิทช์ได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับจริงที่สอดคล้องกับเอกสารที่ฟิทช์ได้รับมาแล้วอย่างครบถ้วน

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

      หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-term Issuer Default Rating)  ของ SCB ที่ ‘BBB’ เนื่องจากเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ SCB พิจารณาจากความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเครดิตของธนาคารเองและสะท้อนถึงโครงข่ายทางธุรกิจในประเทศที่แข็งแกร่ง ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ และประวัติผลประกอบการที่แข็งแกร่ง

 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

      อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ SCB ซึ่งพิจารณาจากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ของธนาคารที่ ‘bbb+’ การปรับตัวอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องของคุณภาพสินทรัพย์และความสามารถในการทำกำไร (ที่เกินกว่าคาดการณ์ของฟิทช์) โดยที่ไม่มีการดำรงความสามารถในการรองรับความเสี่ยงอย่างเพียงพออาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิต

      ในขณะเดียวกันอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของ SCB ไม่น่าที่จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับเนื่องจากอันดับเครดิตดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทย ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ SCB สามารถหาได้จากประกาศอันดับเครดิตของฟิทช์เรื่อง ‘ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ 4 แห่ง’ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยหาได้จาก www.fitchratings.com.

ติดต่อ

Primary Analyst

Ambreesh Srivastava

Senior Director

+65 6796 7218

Fitch Ratings Singapore Pte Ltd.

One Raffles Quay

South Tower #22-11

Singapore 048583

Secondary Analyst

พาสันติ์ สิงหะ, CFA

Senior Director

+662 108 0151

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 17 อาคารปาร์คเวนเชอร์ 57 ถนน วิทยุ

ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพๆ 10330

Committee Chairperson

Jonathan Cornish

Managing Director

+852 2263 9901

วันที่มีการประชุมพิจราณาอันดับเครดิต: 8 พฤษภาคม 2560

Fitch Rates Siam Commercial Bank's Senior Notes at 'BBB+(EXP)'

     Fitch Ratings-Bangkok/Singapore-10 November 2017: Fitch Ratings has assigned The Siam Commercial Bank Public Company Limited's (SCB; BBB+/Stable/bbb+) proposed US-dollar denominated senior unsecured notes an expected 'BBB+(EXP)' rating. The notes will be issued under the bank's USD3.5 billion medium-term note programme.

      The proposed tenure for the notes will be up to 5.5 years. SCB plans to use issuance proceeds for general corporate and funding purposes.

       The final rating is subject to the receipt of final documentation conforming to information already received.

KEY RATING DRIVERS

      The proposed senior notes are rated at the same level as SCB's Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR), as they will represent its unsecured and unsubordinated obligations. SCB's IDR is driven by its standalone credit profile and reflects its strong domestic franchise, large client base and solid financial performance record.

RATING SENSITIVITIES

      The rating of the proposed senior unsecured notes would be directly affected by any changes in SCB's Long-Term Foreign-Currency IDR, which in turn is driven by its Viability Rating of 'bbb+'. A significant and sustained financial deterioration, beyond Fitch's expectations, in asset quality or profitability, without the maintenance of adequate buffers, could lead to negative rating action.

     There is unlikely to be any rating upside, as SCB's IDR is already at the same level as the Thai sovereign. For further details on SCB's key rating drivers and rating sensitivities, refer to the rating action commentary "Fitch Affirms Thailand's Four Largest Commercial Banks" dated 9 May 2017 and available at www.fitchratings.com

Contact:

Primary Analyst

Ambreesh Srivastava

Senior Director

+65 6796 7218

Fitch Ratings Singapore Pte Ltd.

One Raffles Quay

South Tower #22-11

Singapore 048583

Secondary Analyst

Parson Singha, CFA

Senior Director

+662 108 0151

Committee Chairperson

Jonathan Cornish

Managing Director

+852 2263 9901

                        Date of Relevant Rating Committee: 8 May 2017

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!