หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

BAYพรสนอง ตจนดาBTMU แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกรุงศรี ให้ดำรงตำแหน่ง Executive Officer

      ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Limited หรือ BTMU) ในเครือมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป หรือ MUFG กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและ 1 ใน 5 กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก แต่งตั้งนายพรสนอง ตู้จินดา กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้ดำรงตำแหน่ง Executive Officer (EO) ของ BTMU นับเป็นผู้บริหารระดับสูงของกรุงศรีคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญนี้ใน BTMU

    นายพรสนอง ได้รับการยกย่องนับถือในฐานะนักการธนาคารชั้นแนวหน้าในแวดวงการเงินการธนาคารของประเทศไทย การได้รับแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญของ BTMU ในครั้งนี้สะท้อนถึงความชื่นชมในความรู้ความสามารถของนายพรสนอง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายพรสนองเป็นหนึ่งในผู้นำกรุงศรีที่มีความสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำของไทย สำหรับบทบาทหน้าที่ใหม่ในฐานะ Executive Officer ของ BTMU นายพรสนองจะเป็นผู้นำกรุงศรีในการผสานมุมมองและเครือข่ายระดับโลกเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่จะช่วยเสริมสร้างกรุงศรีสู่ความสำเร็จยิ่งขึ้น

     ทั้งนี้ นายพรสนองจะทำงานในหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งกรรมการบริหารและประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจของกรุงศรี ณ สำนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ควบคู่ไปกับบทบาทในตำแหน่ง Executive Officer ของ BTMU โดยนายพรสนองจะเป็นผู้แทนกรุงศรีในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่เพื่อจะผสานศักยภาพอันโดดเด่นระหว่างกรุงศรีและกลุ่ม MUFG ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ความสามารถระหว่างกัน รวมถึงแนวทางการทำงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) และมุมมองระดับสากล (Global Perspectives)

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!