หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

LH Bankรตน พานชพนธLHBANK ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

         ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)  และบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งนายรัตน์ พานิชพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการบริษัท

            ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ประกาศแต่งตั้ง นายศิริชัย สมบัติศิริ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

            นายรัตน์ พานิชพันธ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท  M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในภาคการเงินการธนาคาร เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในสถาบันการเงินและองค์กรต่างๆ เช่น กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์, ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

            ปัจจุบัน นายรัตน์ พานิชพันธ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านปู, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์                                    

                      

LH Bankศรชย สมบตศร            นายศิริชัย สมบัติศิริ จบการศึกษาระดับปริญญาโท M.B.A. Finance, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในภาคการเงินการธนาคาร เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในสถาบันการเงินและองค์กรต่างๆ เช่น รองผู้จัดการใหญ่  ธนาคารไทยพาณิชย์ และกรรมการบริหาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

            ปัจจุบันนายศิริชัย สมบัติศิริ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บมจ. พรีบิลท์, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์ และ กรรมการอิสระ บมจ. โอเอชทีแอล         

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โทร. 02-359-0283,081-208-6306,084-9240390

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!