หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

FPIสมพลECF-FPI ส่งเซฟ เอนเนอร์จีฯเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล-โรงไม้สับรวมมูลค่าราว 145 ลบ.

     บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) และ บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) เปิดเผยว่า บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (SAFE) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ทั้งสองบริษัทถือหุ้นฝ่ายละ 33.37% ร่วมกับพันธมิตรอีกราย จะเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 2 เมกะวัตต์ (MW) ใน จ.แพร่ และธุรกิจโรงสับไม้ใน จ.นราธิวาส รวมมูลค่าราว 145 ล้านบาท โดยคิดเป็นมูลค่าลงทุนของทั้ง ECF และ FPI ตามสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายละ 50.62 ล้านบาท

      ECF และ FPI แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวานนี้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวรวม 2 โครงการ โดยเป็นการลงทุนผ่าน SAFE ที่จะเป็นผู้เข้าลงทุน โดยการเข้าถือหุ้น 100% ในบริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงสับไม้ ใน อ.แว้ง จ.นราธิวาส มูลค่าลงทุนฝ่ายละ 33.37 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SAFE  ซึ่งเงินลงทุนจะมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัท หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/60

       สำหรับโรงสับไม้แห่งนี้จะช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงที่จะใช้ในการผลิตไฟฟ้า ให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ของบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (PWGE) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำธุรกรรมซื้อขายโครงการ PWGE ให้แล้วเสร็จ และจะเริ่มการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 2/60 นี้

        นอกจากนี้ SAFE จะเข้าถือหุ้น 49% ในบริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งทำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากชีวมวล (Gasification) ขนาด 2 เมกะวัตต์ แบ่งออกเป็น 2 โครงการ โครงการละ 1 เมกะวัตต์ใน อ.ลอง จ.แพร่ และ อ.สูงเม่น จ.แพร่ มูลค่าลงทุนฝ่ายละ 17.25 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SAFE ซึ่งเงินลงทุนจะมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัท หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/60

        สำหรับ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และจะเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในรูปแบบที่แตกต่างจากโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทให้ความสนใจเข้าลงทุน โดยคาดว่าจะเริ่มการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในไม่เกินไตรมาส 1/61 สำหรับทั้ง 2 โครงการ

   อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!