หมวดหมู่: ปปช.

NACCป.ป.ชป.ป.ช.เผยปีงบ 60 ตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเสร็จ 10,756 เรื่อง - พบข้าราชการชั้นสูงร่ำรวยผิดปกติ 10 ราย

     สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) เปิดเผยผลงานปราบปรามทุจริตตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 -  6 เดือน ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59- มี.ค.60) ตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเสร็จ 10,756 เรื่อง - พบข้าราชการชั้นสูงร่ำรวยผิดปกติ 10 ราย ดังนี้

     ด้านปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (6 เดือนแรก) เรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงฯ ที่แล้วเสร็จ ในปี 2560 จำนวน 1,677 เรื่อง นั้น เป็นของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 1,370 เรื่อง  ส่วนกลาง 307 เรื่องนอกจากนี้ยังมีเรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. อีก 1,102 เรื่อง และที่อยู่ระหว่างเสนออนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาอีก 556 เรื่อง หากรวมยอดกับเรื่องที่กรรมการ ป.ป.ช. มีมติแล้ว รวมทั้งสิ้นแล้วเสร็จ 3,335 เรื่อง สำหรับเรื่องไต่สวนข้อเท็จจริง ยังมีเรื่องรอเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. อีก 27 เรื่อง ดังนั้น หากรวมยอดกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแล้ว รวมทั้งสิ้นแล้วเสร็จ 210 เรื่อง

      ผลงานการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (6 เดือนแรก)  เรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเสร็จ ในปี 2560 จำนวน 10,756 เรื่อง นั้น เป็นของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 10,022 เรื่อง ส่วนกลาง 734 เรื่อง  ขณะที่มีจำนวนบัญชีทรัพย์สินที่ตรวจเสร็จ รอเสนอคณะกรรมการร ป.ป.ช. 3,227 บัญชี และมีบัญชีที่ ตรวจเสร็จ รอเสนอคณะอนุกลั่นกรองตรวจสอบทรัพย์สิน 13,846 บัญชี ดังนั้น หากรวมกับบัญชีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแล้ว จะรวมบัญชีแล้วเสร็จทั้งสิ้น 27,829 บัญชี

      ส่วนเรื่องร่ำรวยผิดปกติ หรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  ปี พ.ศ. 2559 ได้แก่  1.นายเกษม  นิมมลรัตน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงใหม่ และสมาชิกสภาผู้แทนฯ  ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 186,620,637.76 บาท  2.นายประสิทธิ์  ชัยเขื่อนขันธ์ เจ้าหน้าที่ประเมินอากร 4 กรมศุลกากร ร่ำรวยผิดปกติ จำนวน  3,800,000 บาท 3. นายศุภกิจ  ริยะการ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ร่ำรวยผิดปกติ จำนวน 31,754,337.38 บาท4. นายสุวัฒน์  จารุมณีโรจน์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ร่ำรวยผิดปกติ จำนวน 591,969,808.13 บาท5. นายธาริต  เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่ำรวยผิดปกติ จำนวน 346,652,588.52 บาท                                                                                                                                                                             

      ปี พ.ศ. 2560  ได้แก่ 1. พ.ต.ต.หญิง ดารารัตน์  มูลเมือง สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ภจว.เชียงใหม่ ร่ำรวยผิดปกติ จำนวน  15,527,342 บาท2. นายสาธิต  รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร ร่ำรวยผิดปกติ จำนวน 714,938,144.77 บาท3. นางทิพาพัชร์  เมฆะอำนวยชัย นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ำรวยผิดปกติ จำนวน 29,882,615 บาท4. นางจุฑามาศ  ศิริวรรณ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่ำรวยผิดปกติ จำนวน 1,822,494 USD (ประมาณ 65,609,784 บาท)5. นายเกษม  นิมมลรัตน์ รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 21,140,746.50 บาท มูลค่าตามตลาด 218,404,955.40 บาท

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!