หมวดหมู่: การตลาด

5663 NRPT ALT


‘NRPT’ เปิดตัว ‘alt. Eatery’ คอมมูนิตี้อาหาร Plant-based

นำเสนอไลฟ์สไตล์โลกอนาคตแห่งแรกในกรุงเทพบนพื้นที่แสนสิริ

          เอ็นอาร์พีที” (Nutra Regenerative Protein Co. Ltd : NRPT) บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (อินโนบิก) และบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารในประเทศไทย จับมือแสนสิริผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ เปิดตัวร้าน “alt. Eatery” คอมมูนิตี้อาหาร Plant-based ใจกลางเมืองแห่งแรกของกรุงเทพฯ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้วยอาหาร Plant-based นานาชนิดคัดสรรจากผู้ประกอบการไทย เพลิดเพลินกับกิจกรรม Workshop สอดแทรกความรู้นวัตกรรมอาหารและการดูแลสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานสะอาดจาก Solar Roof พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับโลกแห่งอนาคต อาทิ จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า มุ่งเป็นโมเดลต้นแบบการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          แบรนด์ alt. หรือ อัลท์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้โปรตีนจากพืช ทดแทนการใช้เนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากผลวิจัยพบว่ากรรมวิธีการผลิตอาหาร Plant-based สามารถช่วยลดโลกร้อนจากการทำปศุสัตว์ได้ถึง 30% นอกจากนี้ เอ็นอาร์พีที ยังได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนารสชาติ เนื้อสัมผัส และรูปลักษณ์เพื่อให้ความอร่อยและถูกปากคนรุ่นใหม่ ไม่ต่างจากเนื้อสัตว์ มีโปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำ ถูกหลักโภชนาการ สามารถรับประทานได้ทุกวัน

          คุณแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) และประธานกรรมการบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด กล่าวว่า โนฟ ฟู้ดส์ พร้อมเดินหน้ามุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ผ่านการเปิดร้านอาหารต้นแบบที่เป็นโปรตีนจากพืช (Plant-based Food) ภายใต้แบรนด์ “alt. Eatery” ซึ่งนับเป็นคอมมูนิตี้อาหาร Plant-based ใจกลางเมืองแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อรองรับกระแสความนิยมในผลิตภัณฑ์จากพืชที่กำลังเติบโตซึ่งนอกเหนือจากจะคำนึงถึงเรื่องรสชาติที่ผู้บริโภคจะได้รับ บริษัทฯยังคำนึงถึงเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากธุรกิจอาหารมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลก

 

5663 NRPT ALT3

 

          ดังนั้น บริษัทฯ ให้ความใส่ใจกระบวนการผลิต โดยเริ่มต้นจากการกำหนดรูปแบบธุรกิจที่มุ่งสู่การลดคาร์บอน ส่งเสริมการบริโภคโปรตีนจากพืชให้มากขึ้น เนื่องจากกระบวนการผลิตอาหาร Plant-based จะช่วยลดปัญหาโลกร้อนที่สืบเนื่องจากการทำปศุสัตว์ได้มากถึง 30% นับว่าผู้บริโภคอาหารโปรตีนจากพืชมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ และเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ส่งผลดีต่อสุขภาพและโลกใบนี้อีกทางนึง

          ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กล่าวว่า เอ็นอาร์พีที บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด และบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจอาหารโปรตีนจากพืช โดยตั้งใจให้ร้าน alt.Eatery เป็นศูนย์กลางของอาหารแห่งอนาคตแห่งแรกของประเทศไทย สอดคล้องกับแนวคิดการคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้คนไทยมีทางเลือกในการบริโภคอาหาร และช่วยลดการเกิดโรค ซึ่งโครงการ “alt. Eatery” เป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ Life Science หรือวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ของอินโนบิก (เอเซีย) ด้วยการนำการวิจัยและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของไทยเพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่กำลังเติบโตและมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นในอนาคต

 

5663 NRPT ALT2

 

          คุณเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วิกฤตโลกร้อนถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมกันหยุดยั้ง แสนสิริจึงให้ความสำคัญเรื่องของความยั่งยืนในทุกกระบวนการและทุกมิติของการทำธุรกิจ โดยครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันในด้านความยั่งยืน คือ เอ็นอาร์พีที เพื่อพัฒนาร้าน alt. Eatery บนพื้นที่ดินสุขุมวิท 51 ของแสนสิริ พร้อมเชิญชวนคนเมืองร่วมใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับโลก นอกจากนั้น แสนสิริยังนำแนวคิดด้าน waste to WORTH ขององค์กรมาใช้จริงที่นี่เพื่อให้คนเมืองรู้จักการแยกขยะอย่างถูกวิธี ตลอดจนยังนำพันธมิตรด้านพลังงานสะอาดของแสนสิริ อาทิ ชาร์จ (SHARGE) และ ไอออน (ION) เข้ามาร่วมเสริมแกร่งด้วยการติดตั้งจุดชาร์จรถไฟฟ้าความเร็วสูงและโซลาร์รูฟแห่งอนาคต alt.Eatery อีกด้วย โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสานต่อวิสัยทัศน์ของ แสนสิริ ซึ่งเป็นอสังหาฯรายแรกในไทยที่วางเป้าหมายเป็น Net-zero องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ และเป็นส่วนหนึ่งในการกู้วิกฤต Global Warming เพื่อโลกและเพื่อเราทุกคน

          แบรนด์ alt. มุ่งเน้นที่จะมอบประสบการณ์ทางเลือกให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพและรสชาติอร่อยในจานเดียวกัน พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า สร้างจิตสำนึกอันดีต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัย ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโลกคนรุ่นหลัง ร้าน alt.Eatery พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 21 พฤษภาคม ศกนี้ นอกจากจะได้ลิ้มลองอาหาร Plant-Based จากเมนูแนะนำแล้ว ยังร่วมสนุกกิจกรรมภายใต้ concept “Taste a Bite of Tomorrow” เปิดประสบการณ์อาหารแห่งอนาคต พร้อมรับฟังดนตรียามเย็นในสวน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากมาย แล้วพบกันได้ที่ alt. Eatery ร้านที่ไม่ใช่แค่ตัวเลือก แต่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับอนาคตของคุณ

 

A5663

 Click Donate Support Web 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!