หมวดหมู่: ข่าวสังคม

5660 BAAC


... เข้ารับรางวัลงาน Thailand Quality Award 2021

          นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) เข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (Thailand Quality Award Winner Conference 2021) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดย ... ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า Thailand Quality Class Plus : Customer (TQC Plus) นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Quality Award 2021 Winner Conference 2021 ภายใต้คอนเซปต์ “The Excellence of the Future Readiness” พร้อมกับคณะผู้บริหาร ... เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการนำเกณฑ์ TQA ไปประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565 ภิรัชฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

 

A5660

 Click Donate Support Web 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!