หมวดหมู่: ข่าวสังคม

5648 EXIM


EXIM BANK ส่งมอบน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรกรุงเทพมหานคร

          ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ CSR “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชนโดยมี นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ (ซ้าย) ผู้อำนวยการเขตพญาไท เป็นผู้รับมอบ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

 

A5648

 Click Donate Support Web 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!