หมวดหมู่: ข่าวสังคม

5646 NPS


NPS มอบชุด PPE ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

          บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนการทำงานของบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ มอบชุดป้องกันเชื้อโรคสำหรับตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (PPE) ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต .ฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อ.พนมสารคาม .ฉะเชิงเทรา 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.เกาะขนุน รพ.สต.บ้านม่วงโพรง และรพ.สต.เขาหินซ้อน เป็นการเสริมเกราะป้องกันให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ดูแลสุขภาพชุมชนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ NPS ได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโรคให้แก่ชุมชนและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หน่วยงานบริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ แอลกอฮอลล์สำหรับทำความสะอาด หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และ ชุดป้องกันเชื้อโรค (PPE)

 

A5646

 Click Donate Support Web 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!