หมวดหมู่: กลต.

1AAสินบนข้ามชาติ


ก.ล.ต. ร่วมจัดเสวนา กฎหมายการต่อต้านการให้สินบนข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจากมุมมองรัฐและเอกชน สร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อประเทศ

       สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดเวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง ‘กฎหมายการต่อต้านการให้สินบนข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจากมุมมองรัฐและเอกชน’ (Transnational Anti-Bribery Law and its Implication in Thailand : Public and Private Perspectives) 

      โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘กฎหมายการต่อต้านการให้สินบนข้ามชาติกับตลาดทุนไทย’ และนายธวัชชัย พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. ได้รับเชิญร่วมเสวนา เรื่อง ‘กฎหมายการต่อต้านการให้สินบนข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจากมุมมองภาครัฐและภาคเอกชน’ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการให้สินบนข้ามชาติที่มีผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565

QIC 720x100

       ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกฎหมายการต่อต้านการให้สินบนข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถรับชมเทปบันทึกงานเสวนาย้อนหลังได้ที่ Facebook live page Faculty of Law, Chulalongkorn University ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/LawChula/videos/451023893360211  และ  https://www.facebook.com/LawChula/videos/2968649863398720

sme 720x100'

 

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100

BANPU 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!