หมวดหมู่: การศึกษา

1312 Mahidol


วิศวะมหิดล เชิญส่งผลงานประกวดออกแบบ

ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่และการท่องเที่ยวยั่งยืน

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลาดศาลายา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เชิญนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดแนวความคิดการออกแบบเมือง ในหัวข้อ "ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่และการท่องเที่ยวยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ในแนวคิด Transit-Oriented Development (TOD) และผลักดันการพัฒนาของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่โดยรอบ กำหนดส่งผลงานออกแบบได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 ..2565 ชิงรางวัล 4 หมื่นบาท

          รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ย่านศาลายา ตั้งอยู่ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนไปสมัยรัชกาลที่ 4 ในยุคการขุดคลองมหาสวัสดิ์ และทรงสร้างศาลาบันทึกตำรายาไว้ ชาวบ้านเรียกศาลาเหล่านี้ว่าศาลายาจนกลายเป็นชื่อที่เรียกขานสืบเนื่องมา ปัจจุบันศาลายามีความเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาพื้นที่ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา มีธุรกิจ อาคารพาณิชย์ และแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมาย ทั้งมีชุมชน แหล่งวัฒนธรรมและพุทธศาสนา การเดินทางสะดวกจากโครงข่ายการเชื่อมต่อการขนส่งทางถนนโดยรอบศาลายา

          จากแผนพัฒนาของภาครัฐในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ตลิ่งชัน-ศาลายา ซึ่งจะมีการพัฒนาสถานีรถไฟฟ้าศาลายา ใกล้กับตลาดสดศาลายา ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นดั่งศูนย์กลางของเมืองศาลายาและเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของพื้นที่ทั้งในเชิงกายภาพเมือง อย่างถนนและอาคาร และในเชิงของกลุ่มผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่ที่จะเพิ่มมากขึ้นและมีหลากหลายกลุ่ม ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่รอบสถานีศาลายายังขาดการออกแบบพื้นที่สำหรับกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ในอนาคต ขาดการออกแบบเมืองเชิงบูรณาการเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ เชื่อมต่อกิจกรรม และเชื่อมต่อการขนส่ง ที่สามารถส่งเสริมให้เมืองศาลายาสามารถเติบโตได้อย่างน่าอยู่และยั่งยืน ดึงดูดคนทุกกลุ่มให้มาใช้บริการรวมถึงการท่องเที่ยวสมัยใหม่

          โดยในปี 2565 นี้ทาง รฟท. ก็มีแนวคิดที่จะมีการเปิดให้บริการรถชานเมืองพิเศษเพิ่มเติมในเส้นทาง ตลิ่งชัน-ศาลายา-นครปฐม วิ่งเพิ่มเติมในทุกๆ ชั่วโมง ซึ่งก็จะทำให้การเดินทางมาที่พื้นที่ ศาลายา มีทางเลือกและมีความสะดวกมากขึ้น ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนในปัจจุบันได้มีการเชื่อมต่อถึงช่วงบางซื่อถึงตลิ่งชันเรียบร้อยแล้ว สำหรับช่วงต่อขยาย ตลิ่งชัน-ศาลายา คาดว่าจะสามารถให้เอกชนร่วมประมูลได้ในปี 2565 และเริ่มสร้างประมาณปี 2566 โดยมีกำหนดสร้างเสร็จประมาณปี 2569

          รศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ รองหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง และ ดร.สมศิริ เซียววัฒนกุล หัวหน้าโครงการจัดประกวดออกแบบเมืองฯ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง กล่าวว่า โครงการจัดประกวดออกแบบเมืองรอบสถานีรถไฟฟ้า หัวข้อ ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่และการท่องเที่ยวยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชนและสังคมในการพัฒนาพื้นที่เมืองศาลายารอบสถานีรถไฟฟ้า เสริมสร้างศักยภาพของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนโดยสอดคล้องกับคุณค่า การท่องเที่ยว และตอบโจทย์อนาคต คุณสมบัติผู้เข้าประกวด นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีมไม่เกิน 3 คน

 

NHA720x100

TU720x100

 

          ข้อกำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด สิ่งที่ต้องส่ง

          • แนวคิดการออกแบบและพัฒนา

          • รูปภาพอนาคตของตลาดศาลายา พื้นที่พาณิชย์ของ .มหิดล และชุมชนโดยรอบ

          • แนวคิดการเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟ และกิจกรรมโดยรอบ

          • ส่งในรูปแบบโปสเตอร์ขนาด A2 ไม่เกิน 2 แผ่น (ไฟล์ PDF)

          • คลิปวิดีโอบรรยายแนวคิด ไม่เกิน 1 นาที

 

          การส่งผลงาน

          ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.30 . ที่ E-mail: salaya.tod@gmail.com 

 

          เกณฑ์การตัดสิน

          • คำนึงถึงความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน ในมุมมองตลาดสดและ Life-Style ของคนรุ่นใหม่ และการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

          • การเสนอแนวคิดพื้นที่พาณิชยกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล

          • คำนึงถึงการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง

          • คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสังคมของชุมชนศาลายา

 

          ประกาศรางวัล

          ประกาศรางวัลในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ทาง www.facebook.com/mahidolrail

 

          รางวัลการประกวด

          • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท

          • รางวัลอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท

          • รางวัลอันดับที่ 3 เงินรางวัล 4,000 บาท

          • รางวัลชมเชย 4 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

 

          ผู้สนใจรายละเอียดการประกวด www.facebook.com/mahidolrail ติดต่อสอบถาม โทร. 098-568-0336 E-mail: Salaya.tod@gmail.com 

 

A1540

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C JGC 720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!