หมวดหมู่: ข่าวสังคม

111072 Krungsri BOT


กรุงศรีได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

          นางนวอร เดชสุวรรณ์ ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พร้อมด้วย นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมการรับมอบสัญญาแต่งตั้งกรุงศรีให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นระยะเวลา 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีทีมผู้บริหารงานบริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ขับเคลื่อนการให้บริการผู้รับฝากทรัพย์สินแก่กองทุน

 

QIC 580x400 

sme 580x400

 ais 580x400

A111072

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

SAM720x100px bgGC 790x90

 

 

 

 

QIC 720x100

sme 720x100

ais 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!