หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

NCLกิตติ3


มติผถห.NCL เพิ่มทุน PP ฉลุย! รองรับแผนขยายธุรกิจติดปีก

ดันผลงานปี 64 สูงสุดเป็นประวัติกาณ์

          ผู้ถือหุ้น บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) พร้อมใจอนุมัติเพิ่มทุน 45 ล้านหุ้น ขายบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 4 ราย ราคา 3.35 บาทต่อหุ้น จ่อรับทรัพย์ 150.75 ล้านบาทกิตติ พัวถาวรสกุลเผยนำเงินต่อยอดธุรกิจในอนาคต เพิ่มสภาพคล่อง สร้างมูลค่าหลักทรัพย์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมปูพรมลุยธุรกิจใหม่เพิ่มฐานรายได้ มั่นใจผลงานปีนี้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ อานิสงส์ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ขยายตัวตามสถานการณ์การค้าโลก-บริษัทมีแหล่งรายได้เพิ่ม

          นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 11,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 124,788,062 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 499,152,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

          โดยแบ่งเป็นจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 150,750,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 15,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ บริษัท ไท่เว่ ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 18,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ นางละออ ตั้งคารวคุณ, จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ นายวิชัย ด่านรัตน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ นางนธีรา บริรักษ์คูเจริญ

          “เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้กว่า 150 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ที่ขยายตัวตามสถานการณ์การค้าโลก รวมทั้งการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคต ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคง และเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจในระยะยาว ที่สำคัญอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต”

          ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นขยายธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจด้าน Non-Logistic ที่มีศักยภาพในอนาคต อาทิเช่น ธุรกิจ Digital Content รวมถึงการเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ จากภาครัฐ และโปรเจกต์กัญชง-กัญชา เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้จะทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

 

A9428

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!