หมวดหมู่: ประกัน

1AA1A3Aoic13


คปภ. ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ช่วยเหลือด้านการประกันภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้

        ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ร้านเดอะนัชชา เลขที่ 147/1 ถนนวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นร้านอาหารและผับ ดำเนินกิจการโดยบริษัท คาสเซิล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเพลิงได้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงกว่า 10 คูหา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ในเบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี เร่งช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยให้กับผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้แล้ว รวมทั้งติดตามและตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยของโรงงานดังกล่าว เพื่อให้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

       ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ว่าบริษัท คาสเซิล กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดทำประกันภัยไว้กับบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดังนี้

  1. การประกันภัยอัคคีภัย 2 กรมธรรม์ ได้แก่ กรมธรรม์เลขที่ 401-21-11-104-00016 (ร้านร้านเดอะนัชชา) เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 8 เมษายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 8 เมษายน 2565 จำนวนเงินเอาประกันภัย 120,000,000 บาท และกรมธรรม์เลขที่ 401-20-11-109-00015 (ร้านอาหาร ฟุซเบกิสถาน) เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 23 กันยายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2564 จำนวนเงินเอาประกันภัย 70,000,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) และส่วนปรับปรุงอาคาร เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตราและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงสต๊อกสินค้า
  2. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ตามกรมธรรม์เลขที่ CPL0020902 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 25 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีของบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นจากการละเมิด หรือประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้าง จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อเหตุการณ์และตลอดระยะความคุ้มครอง

      สำหรับ การติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทประกันภัยดังกล่าวได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม และเร่งสำรวจภัยเพื่อประเมินความเสียหายแล้ว ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมบูรณาการเพื่อให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยเป็นไปโดยเร็วและเป็นธรรม

       "สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประกอบการและประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงฝากเตือนมายังผู้ประกอบการและประชาชนควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย โดยควรทำประกันอัคคีภัย หรือการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆ ภายในอาคารหรือสถานที่ประกอบการให้ครอบคลุมและเต็มมูลค่าของทรัพย์สินนั้นๆ รวมทั้งการทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ จากกรณีที่ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ตามระยะเวลาและรายได้ที่ขาดหายไป ในระหว่างที่กำลังซ่อมแซม ตลอดจนการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ที่ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้ประกอบการมีความรับผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลอื่น และการประกันภัยประเภทอื่นๆ ที่สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยงของผู้ประกอบการ เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยด้านประกันภัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Line Chatbot@Oicconnect ข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง”เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย   

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!