หมวดหมู่: CHINA

1Aหลี่ เค่อเฉียง 1


'หลี่ เค่อเฉียง'นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 7 (The 7th GMS Summit)

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 7 และกล่าวสุนทรพจน์ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า จีนและประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด เหมือนครอบครัวเดียวกัน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเคยเสนอให้สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน นับตั้งแต่การก่อตั้งกลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศและการปรับปรุงการดำรงชีวิตของประชาชน และมีส่วนร่วมสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง มีข้อเสนอแนะ 6 ประการดังนี้

       ประการแรก การกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศสองฝั่งแม่น้ำ เคารพสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของทุกประเทศอย่างเต็มที่ในการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสม หากมีอะไรทุกฝ่ายหารือร่วมกันแล้วค่อยลงมือทำ

       ประการที่สอง ชีวิตต้องมาก่อนเหนือสิ่งอื่นใด ทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จีนจะยังคงให้ความสำคัญกับการจัดหาวัคซีนและเวชภัณฑ์อื่นๆ แก่ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงก่อนประเทศอื่นภายในขีดความสามารถของตนที่กระทำได้

1Aหลี่ เค่อเฉียง 2

      ประการที่สาม การเสริมสร้างการค้าและการลงทุนเพื่อร่วมกันส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ เร่งการอนุมัติและการดำเนินการตามข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) โดยเร็ว

      ประการที่สี่ การผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างกันและบรรลุการพัฒนาประสานงานร่วมกัน ทำให้รถไฟจีน-ลาวที่กำลังจะเปิดการดำเนินการเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือต่อไป และเร่งก่อสร้างโครงการสำคัญ ๆ เช่น รถไฟจีน-ไทย และทางด่วนพนมเปญ-สีหนุวิลล์

       ประการที่ห้า การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรับปรุงการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

       ประการที่หก การยึดมั่นในความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางการเมืองและปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศในอนุภูมิภาค ยึดมั่นในมิตรภาพที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เคารพซึ่งกันและกันและปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ร่วมดูแลในประเด็นที่สำคัญของกันและกัน

 

แหล่งข้อมูล:

 

https://www.facebook.com/ChineseEmbassyinBangkok/photos/pcb.4377074925672612/4377073269006111/

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!